Proplan Entreprenør

Tilpasset programvare for bygg og anlegg

I en byggeprosess er det mye data å holde styr på, og det er gjerne ett system for hvert arbeidsfelt. For å utnytte ressursene optimalt er det hensiktsmessig å ha tilpasset programvare for bygg og anlegg og at alle systemene “snakker sammen.” I Proplan Entreprenør integrerer vi kalkyle- og produksjonsmodulene i ISY ByggOffice med økonomisystem fra Visma, noe som gjør det enkelt å holde oversikten. En tett integrasjon med ERP og Lønn effektiviserer også prosjektregnskap og lønnskjøring.

Bedriften kan drive detaljert planlegging og oppfølging av alle prosjekter, med smidig drift og ressursutnyttelse som resultat. All data vil være lett tilgjengelig, man unngår dobbel registrering og får nye rapportmuligheter.

Hvorfor velge Proplan Entreprenør?

  • Man får integrert tre kritiske arbeidsfelt: økonomi, produksjon og kalkyle.
  • Bedre kostnadskontroll
  • Økt effektivitet og tidsbesparelser
  • Bedre oversikt over både inntekts- og kostnadssiden av prosjektene
Bransjeløsning programvare for bygg og anlegg

Integrasjonsmuligheter

I tillegg til integrasjonen med ditt Visma ERP system kan Proplan Entreprenør også integreres med blant annet timeregistrering (Proplan Time) og en web-basert modul for kvalitet- og HMS-arbeid. (Proplan Kvalitet). Med slike integrasjoner kan du får løpende kontroll på timeforbruk og med kvalitetsmodulen håndterer man avvik, sjekklister, dokumentasjon osv.

De elektronsiske mannskapslistene som er pålagt på byggeplass kan enkelt løses med modulen Proplan Mannskapsliste – helt uten bruk av anleggsterminal. personene logger seg inn og ut av byggeplassen med sin egen mobil.

For en komplett løsing kan personalmodulen Proplan Personal også kobles på. Da får du et GDPR-tilrettelagt system for persondata, kompetanse, jobberfaring, medarbeideroppfølging med mere.

 

Lang erfaring i bransjen

Proplan har over 25 års erfaring med kunder i bygg- og anleggsbransjen. Våre konsulenter kjenner behovene i næringen og har løst en rekke ulike utfordringer for både små og store bedrifter innen bygg og anlegg. Vår egenutviklet bransjeløsning er bygget på disse erfaringene og vi kan skreddersy en optimal løsning basert på systemene vi har i porteføljen. Ta kontakt med oss så ser vi på mulighetene sammen.

Ta kontakt med oss i dag!

Kontaktskjema