RAPPORTER

Proplan kan tilpasse rapportene til kundens behov. Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt at firmaer i denne bransjen, men vi kan også utvikle egne rapporter basert på din bedrifts behov. Hovedfokuset er å gi dere rapportert som er raskere oppdatert, har høyere kvalitet og gir et godt grunnlag for beslutninger.

Generelle rapporter

  • Transaksjoner per bruker
  • Prosjektrapporter
  • Fravær/ferie/flexi oversikter
  • Ferieplanlegging

Bransjespesifikke rapporter

  • AML overtidsrapport – viser løpende oversikt over overtidsbruken i selskapet og om den er i henhold til Arbeidsmiljøloven.
  • Maskinrapporter per prosjekt – prosjektrapport som viser oversikt over uttak timer pr prosjekt og maskin/kjøretøy.
  • Fakturaunderlagsrapporter – for utstedelse av betalingssertifikat til underleverandører av innleide ressurser.
  • Timerapporter per person per prosjekt for ulike typer fakturaunderlag.

Overbevist?

Har du sett nok og ønsker et tilbud?

Få pristilbud

Snakk med oss!

Vi vil høre mer om din bedrifts behov

Ta kontakt

Finn ut mer!

Les mer om våre kunders erfaringer

Kundereferanser