Timeregistrering for bygg og anlegg

Har din bedrift tilpasset timeregistrering for bygg og anlegg? Proplan Time er et webbasert timeregistreringssystem som har effektivisert timeføringen for over 35 000 brukere.

Proplan Time gjør timeregistrering for bygg og anlegg enklere for både brukere og administrasjon, og gir løpende kontroll av timeforbruk mot prosjekt. Samtidig har vi utviklet en rekke bransjespesifikke rapporter som gir god oversikt. Vi forstår bransjebehovene godt og har blant annet en løsning for elektroniske mannskapslister på byggeplassen. Registreringen er like enkel på web som mobil.

Vi kan gi din bedrift gevinster som:

 • Redusert tidsbruk til registrering, kontroll og utbetaling av variabel lønn.
 • Høyere datakvalitet som gir bedre beslutningsgrunnlag.
 • Bedre rapportering.
 • Automatisert fakturering og et raskere oppdatert og mer korrekt prosjektregnskap.
 • Løpende ovrsikt på ressurser, timebruk, prosjekter og kostnader.
 • Mer fornøyde ansatte, ledere og administrasjon.

Sammen med Proplan Time er det også mulig å ta i bruk egne moduler for HMS/Kvalitet og Personal. Da får du en bred plattform som dekker mange oppgaver og effektiviseringsgevinsten blir desto større.

App for timeregistrering

Elektronisk timesystem gir færre feil og reduserer tidsbruken. Tilgjengelig overalt – alt som trengs er internettilgang.

De ansatte registrere timene på mobilen umiddelbart etter utført arbeid. Enkel godkjenningsprosess for lederne.

Systemet tilpasses de ulike rollene i bedriften slik at den ansatte kun får anledning til å registrere det som er relevant for dem. (Korrekt prosjekt eller maskin, rett lønnsart, tillegg osv.)

Språket kan endres hvis kunden har mange utenlandske arbeidstakere.

Føring av timer mot prosjekter gir umiddelbart oppdaterte prosjektregnskap.

Den enkelte ansatte får fullstendig oversikt over egne timer/fravær/ferie.

Integrasjon med lønnssystemet for direkte overføring av timer til lønn og fravær.

Integrasjon med økonomisystemet for overføring av timer til fakturering, prosjektregnskap, maskinregnskap mm.

Tidsbesparelser for administrasjonen: Færre spørsmål, ingen manuell punching, mindre purring- og kontroll.

Rapporter

Proplan kan tilpasse rapportene til kundens behov. Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt at firmaer i denne bransjen, men vi kan også utvikle egne rapporter basert på din bedrifts behov. Hovedfokuset er å gi dere rapportert som er raskere oppdatert, har høyere kvalitet og gir et godt grunnlag for beslutninger.

Generelle rapporter

 • Transaksjoner per bruker
 • Prosjektrapporter
 • Fravær/ferie/flexi oversikter
 • Ferieplanlegging

Bransjespesifikke rapporter

 • AML overtidsrapport – viser løpende oversikt over overtidsbruken i selskapet og om den er i henhold til Arbeidsmiljøloven.
 • Maskinrapporter per prosjekt – prosjektrapport som viser oversikt over uttak timer pr prosjekt og maskin/kjøretøy.
 • Fakturaunderlagsrapporter – for utstedelse av betalingssertifikat til underleverandører av innleide ressurser.
 • Timerapporter per person per prosjekt for ulike typer fakturaunderlag.
Timeregistrering for bygg og anlegg

Interessert i mer informasjon?

Ta kontakt med oss!

Kontaktskjema