RAPPORTER

Proplan kan tilpasse rapportene til kundens behov. Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt at firmaer i denne bransjen, men vi kan også utvikle egne rapporter basert på din bedrifts behov. Hovedfokuset er å gi dere rapportert som er raskere oppdatert, har høyere kvalitet og gir et godt grunnlag for beslutninger.

Tilbake til Bransjer

Generelle rapporter

  • Transaksjoner per bruker
  • Prosjektrapporter
  • Fravær/ferie/flexi oversikter
  • Ferieplanlegging

 

Bransjespesifikke rapporter

  • Timeforbruk mot prosjekt og produktstrukturer i ulike dimensjoner.
  • AML overtidsrapport – viser løpende oversikt over overtidsbruken i selskapet og om den er i henhold til Arbeidsmiljøloven.
  • Fraværsrapporter – inkludert fravær i forhold til planlagt arbeidstid.
  • Rådatarapporter til videre behandling og pivotering i excel.
  • Stemplingsrapporter – oversikt over inn- og utstemplinger.
  • Tidsforbruk per maskin/prosess for kostnadsberegning i ERP system.

Vi bruker Proplan Time både for å registrere timer per prosjekt og for tidslogging per enhet i produksjonen. Papirløst, enkelt og alltid korrekt.

Karen MicheletTomra Systems ASA

Jeg vil gjerne fremheve den lave brukerterskelen. En del av våre ansatte var skeptiske til registreringen via web, men dette har gått fint.

Kristin Solaas HaraldstadContiga AS

Overbevist?

Har du sett nok og ønsker et tilbud?

Få pristilbud

Snakk med oss!

Vi vil høre mer om din bedrifts behov

Ta kontakt

Finn ut mer!

Les mer om våre kunders erfaringer

Kundereferanser