PROPLAN TIME FOR OLJE OG OLJESERVICE

Proplan har lang erfaring som leverandør til ulike selskaper innen olje- og oljeservicenæringen. Systemet har vist seg å være et verktøy som tilfredsstiller særbehovene som denne bransjen har. Selskapene som benytter Proplan Time varierer i størrelse – fra mindre leverandører av tjenester og produkter, til større konsern og oljeselskap.

I tillegg har Proplan satt et spesielt fokus på feltene timeregistrering og utleie- og serviceoppfølging:

Proplan Time - Timeregistrering for oljeservicebransjen.

Typiske utfordringer for bedrifter innenfor olje- og oljeservice

Timefangst mot prosjekt og ulike kostsentre er viktig for rapportering og økonomisk oppfølging av prosjekter.

I denne bransjen finnes en blanding av ulike arbeidsavtaler, som:

 • Administrasjon og onshore ansatte med fastlønn, flexi- og overtid eller timelønn.
 • Offshore ansatte, og offshore ansatte som av og til jobber på land.
 • Onshore ansatte som periodevis jobber offshore.
 • Innleide ressurser.

Dette medfører mye arbeid mht. innsamling, beregning og kontroll for å få generert korrekt lønn effektivt. Enkelte bedrifter har også landbasert verksted og service og ønsker kontroll over timeforbruk mot ulike objekter som produseres eller det utføres service på.

Selskapene møter samme type utfordringer når det gjelder timeprosesser:

 • Manuelle og tidkrevende registrerings- og godkjenningsprosesser.
 • Mange ulike lønnsarter å forholde seg til.
 • Manglende oversikt over timeforbruk mot årstimeverk. Dette  kan medføre store kostnader for de selskapene som betaler overtid for alle timer som overstiger årstimeverket.
 • Manglende oversikt på om overtidsarbeidet er i henhold til arbeidsmiljøloven.
 • Mangelfulle og lite oppdaterte prosjektoversikter og prosjektregnskap.
 • Manglende kontroll på timeforbruk på innleid arbeidskraft, samt på inngående fakturaer fra underleverandører av tjenester.
 • Enkelte selskap har verksted og produksjon, og behov for timefangst mot prosjekt og/eller produksjons- og vedlikeholdsordre.

Hvordan løser og effektiviserer Proplan Time disse prosessene?

Effektiv timeregistrering og godkjenningsprosesser

 • Effektiv registrering av timer på mobil og web – enten man er onshore, offshore, hjemme eller på reise.
 • Tilgangsstyring på registreringsalternativer som aktiviteter, kostsenter og timearter gir god input.. Den ansatte får tilgang til registreringsalternativer basert på sin lønnsavtale.
 • Mulighet for automatisk beregning av avtalefestede tillegg, og ulike kompensasjonsordninger.
 • Beregning av avspasering basert på overtid eller offshoredager.
 • Automatisk beregning av hjemmevaktkompensasjon for landansatte.
 • Effektive godkjenningsprosesser både for avdelingsledere, prosjektledere og administrasjon, samt mulighet for å delegerer.
 • Vi foretar systemtilpasning for deres bedriftsspesifikke ordninger.

 

Integrasjon med økonomi- og lønnssystem

De fleste selskaper ønsker en overføring av timer til lønnssystemet. I tillegg er det mange som ønsker timedata overført til økonomi. Proplan lar seg integrere 2-veis med en rekke lønns- og ERP systemer slik at man kan dekke behov som f.eks.:

 • Overføring av timer med kalkulatoriske kostnader til økonomisystemet for et raskere og mer korrekt prosjektregnskap.
 • Overføring av timer til økonomisystemet for kostnadsfordeling ved bruk av personell fra andre avdelinger.
 • Generering av betalingssertifikat for tjenester utført av underleverandører.
 • Overføring av ordreunderlag til fakturering.
 • Overføring av lønnsgrunnlag og fravær til lønnssystem.

Proplan Time benyttes av mange bedrifter i denne bransjen da systemet løser en typiske bransjeutfordringer knyttet til f.eks timeføring mot prosjekt og ulike kostsentre, overtidsrapportering og håndtering av ulike typer ansatte og arbeidsavtaler.

Proplan Insight - Utleie- og serviceoppfølging.

Proplan Insight er vår løsning for utleie- og serviceoppfølging som kan integreres med bedriftens ERP system og konfigureres for å passe den enkelte kundes arbeidsprosesser. Les mer.

I tillegg til våre basisbehov så vi at Proplan Time var et fleksibelt system med muligheter for tilpasning til våre arbeidsmetoder.

Greta S. PedersenMulti Vedlikehold Drift AS

Med Proplan Time unngår vi tidkrevende punching da alle timer blir lagt direkte inn i systemet av bruker. Når alle timer er godkjent, overføres alle variable data til lønnssystemet vårt Huldt & Lillevik.

Heidi Lunde JensenDovre Group AS

Brukerne av Proplan Time synes at systemet er ”genialt enkelt” og mye enklere enn det forrige. Det gir en ekstra trygghet til de ansatte og tilbakemeldingene har bare vært gode.

Per Anton HaugeAF Offshore Mollier

Løsningen dekker våre behov. Dessuten har vi et langt og godt forhold til Proplan som leverandør av blant annet økonomi- og lønnsystemet vårt. Vi vet hva Proplan står for og velger dem som partner.

Hanne Mossige RobertsenSAR AS

Proplan Time fungerer helt uproblematisk. Vi får dataene vi trenger og resten går av seg selv. Jeg sparer et dagsverk i måneden bare i forbindelse med dette. Systemet oppleves som brukervennlig og int...

Karla BrandtzægLotos Exploration and Production

Systemet er svært brukervennlig og enkelt å bruke. De gangene jeg trenger hjelp, er kontaktpersonene i Proplan effektive med bistand. Jeg opplever Proplan som en ryddig og dyktig samarbeidspartner, so...

Sigrid BellesenAsco AS

Overbevist?

Har du sett nok og ønsker et tilbud?

Få pristilbud

Snakk med oss!

Vi vil høre mer om din bedrifts behov

Ta kontakt

Finn ut mer!

Les mer om våre kunders erfaringer

Kundereferanser