RAPPORTER

Proplan kan tilpasse rapportene til kundens behov. Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt at firmaer i denne bransjen, men vi kan også utvikle egne rapporter basert på din bedrifts behov. Hovedfokuset er å gi dere rapporter som er raskere oppdatert, har høyere kvalitet og gir et godt grunnlag for beslutninger.

Tilbake til Bransjer

Generelle rapporter

  • Transaksjoner per bruker
  • Prosjektrapporter
  • Fravær/ferie/flexi oversikter
  • Ferieplanlegging

Bransjespesifikke rapporter

  • Løpende oppdaterte prosjektrapporter.
  • Sysselsettingsrapport som gir løpende oversikt over timeforbruk mot budsjettert årstimeverk.
  • AML overtidsrapport for både offshore og onshore ansatte viser løpende oversikt over overtidsbruken i selskapet og om den er i henhold til Arbeidsmiljøloven.
  • Rapport over timeforbruk på innleide ressurser for utstedelse av betalingssertifikat mot leverandørene.
  • Fraværs- og sykefraværsstatistikk til HR.

Med Proplan Time unngår vi tidkrevende punching da alle timer blir lagt direkte inn i systemet av bruker. Når alle timer er godkjent, overføres alle variable data til lønnssystemet vårt Huldt & Lillevik.

Heidi Lunde JensenDovre Group AS

Brukerne av Proplan Time synes at systemet er ”genialt enkelt” og mye enklere enn det forrige. Det gir en ekstra trygghet til de ansatte og tilbakemeldingene har bare vært gode.

Per Anton HaugeAF Offshore Mollier

Løsningen dekker våre behov. Dessuten har vi et langt og godt forhold til Proplan som leverandør av blant annet økonomi- og lønnsystemet vårt. Vi vet hva Proplan står for og velger dem som partner.

Hanne Mossige RobertsenSAR AS

Proplan Time fungerer helt uproblematisk. Vi får dataene vi trenger og resten går av seg selv. Jeg sparer et dagsverk i måneden bare i forbindelse med dette. Systemet oppleves som brukervennlig og int...

Karla BrandtzægLotos Exploration and Production

Systemet er svært brukervennlig og enkelt å bruke. De gangene jeg trenger hjelp, er kontaktpersonene i Proplan effektive med bistand. Jeg opplever Proplan som en ryddig og dyktig samarbeidspartner, so...

Sigrid BellesenAsco AS

Overbevist?

Har du sett nok og ønsker et tilbud?

Få pristilbud

Snakk med oss!

Vi vil høre mer om din bedrifts behov

Ta kontakt

Finn ut mer!

Les mer om våre kunders erfaringer

Kundereferanser