Oljeservice og Utleie

Proplan har lang erfaring med implementering av systemer innenfor oljeservicenæringen i Norge og har opparbeidet seg kunnskap som hvilke behov bransjen har.
Vi kan blant annet tilpasse standardsystemer for å tilfredstille bransjens krav.  

I tillegg har Proplan satt et spesielt fokus på feltene timeregistrering og utleie- og serviceoppfølging:

Proplan Time - Timeregistrering for oljeservicebransjen.

Proplan Time benyttes av mange bedrifter i denne bransjen da systemet løser en typiske bransjeutfordringer knyttet til f.eks timeføring mot prosjekt og ulike kostsentre, overtidsrapportering og håndtering av ulike typer ansatte og arbeidsavtaler. Les mer.  

Proplan Insight - Utleie- og serviceoppfølging.

Proplan Insight er vår løsning for utleie- og serviceoppfølging som kan integreres med bedriftens ERP system og konfigureres for å passe den enkelte kundes arbeidsprosesser. Les mer.