RAPPORTER

Proplan kan tilpasse rapportene til kundens behov. Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt at firmaer i denne bransjen, men vi kan også utvikle egne rapporter basert på din bedrifts behov. Hovedfokuset er å gi dere rapportert som er raskere oppdatert, har høyere kvalitet og gir et godt grunnlag for beslutninger.

Generelle rapporter

  • Transaksjoner per bruker
  • Prosjektrapporter
  • Fravær/ferie/flexi oversikter
  • Ferieplanlegging

Bransjespesifikke rapporter

  • Utførte timer mot budsjetterte timer per oppdrag – for løpende lønnsomhetsvurderinger.
  • Timeforbruk per avdeling/prosjekt.
  • AML overtidsrapport – viser løpende oversikt over overtidsbruken i selskapet og om den er i henhold til Arbeidsmiljøloven.
  • Kontrollister for bedrifter som er pålagt daglige personallister.

Overbevist?

Har du sett nok og ønsker et tilbud?

Få pristilbud

Snakk med oss!

Vi vil høre mer om din bedrifts behov

Ta kontakt

Finn ut mer!

Les mer om våre kunders erfaringer

Kundereferanser