TIMEREGISTRERING FOR TILTAKSARRANGØRER

– hva slags behov har de?

 

 • De trenger et system for å registrere tidsbruk på egne ansatte.
 • De trenger et system for timeføring/stempling for tiltaksdeltakerne.
 • De trenger en portal for kommunikasjon mellom tiltaksarrangør og tiltaksdeltakere.

Alle disse behovene håndteres av Proplan Time. For enda større synergieffekter er Proplan Time integrert med Bransjesystemet Proplan Tiltak. Det gjør følgende prosess mulig:

 • Hente tilsagn, jobbsøker eller ansatt fra Proplan Tiltak (basert på tilgangsstyring i Proplan Tiltak*)
 • Føre timer mot disse enhetene i Proplan Time
 • Timer hentes tilbake til Proplan Tiltak for rapportering og fakturaunderlag mot NAV.
 • Effektivt, sømløst og med redusert risiko for feil.

*Tilgangsstyring. – Tilgangsstyringen fra Proplan Tiltak replikeres i Proplan Time slik at jobbkonsulenter får tilgang til de jobbsøkerne de er ansvarlige for.

timeregistrering for tiltaksarrangører

Typiske utfordringer for tiltaksarrangører:

 • Egne ansatte skal føre timer mot flere ulike elementer
 • Man trenger oversikt om tiltaksdeltakernes timer og oppmøte på jobb
 • Tiltaksdeltakerne sitter sjelden på kontor og trenger en enkel og lett tilgjengelig måte å registrere timer/oppmøte
 • Kommunikasjon mellom tiltaksarrangør og tiltaksdeltaker kan ofte være uryddig og vanskelig å håndtere systematisk

Hvordan løser Proplan Time dette?

 • Proplan Time blir konfigurert til at man kan føre timer mot de elementene bedriften ønsker. Eksempel: Tilstedetid + tidsfordeling på ulike interne/eksterne prosjekt eller mot tilsagn fra NAV.
 • Proplan Time kan brukes til både egne ansatte og tiltaksdeltakere (både eksterne og interne plasseringer)
 • Ved bruk av mobil kan tiltaksdeltakere enkelt «stemple inn» oppmøte eller registrere timer, der hvor de befinner seg.
 • Portal for kommunikasjon mellom tiltaksarrangør og tiltaksdeltakere (Arbeidsplan og meldinger mellom bedrift og deltaker.)

Rapporter

Proplan kan tilpasse rapportene til kundens behov. Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt av firmaer i tiltaksarrangørbransjen, men vi kan også utvikle egne rapporter basert på din bedrifts behov. Hovedfokuset er å gi dere rapporter som er raskere oppdatert, har høyere kvalitet og gir et godt grunnlag for beslutninger.

Generelle rapporter

 • Transaksjoner per bruker
 • Prosjektrapporter
 • Fravær/ferie/flexi oversikter
 • Ferieplanlegging

Bransjespesifikke rapporter

 • Antall timer fordelt på tilsagnsnummer (underforstått fordelt på de ulike NAV som tilstår tilsagn)
 • Antall timer fordelt etter tilsagnsnummer og periode (typisk måned)
 • Antall timer fordelt etter periode og timeart fra Proplan Tiltaksarrangør (altså hvilken aktivitet timene er knyttet mot)
 • Antall timer fordelt etter periode og utfører
 • Antall forbrukte timer mot tildelte timer (både totalt og fordelt på hver enkelt jobbsøker)
 • Oversikt over timeforbruk internt i bedriften

VIDEO ATTFØRING

Den 28. februar 2017 hadde vi et Proplan Time Webinar for kunder innen attføringsbransjen. Du kan se opptak av en kortversjon av webinaret her, som viser hvordan timeregistrering for tiltaksarrangører fungerer med Proplan Time:

Snakk med oss!

Vi du vite mer om timeregistrering for tiltaksarrangører?

Ta kontakt