2 minutter

En undersøkelse om digital modenhet hos norske bedrifter

Med Vismas Digitale Index er hensikten å ta temperaturen på hvor langt norske bedrifter har kommet på sin digitaliseringsreise. For å finne ut av det har Visma i 2018 gjennomført en omfattende spørreundersøkelse blant norske bedriftsledere og andre sentrale ansatte i bedriften.

Vi har kommet et stykke, men har fortsatt en lang vei å gå

I 2017 kom Norge best ut av undersøkelsen med en digitaliseringsgrad på 46%, men i 2018 var det Danmark som scoret høyest med en økning på hele 8% fra 2017. Norske bedrifter havnet på bunn i 2018 med en økning på kun 1% fra 2017. Administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Arnesen Austlid, ber norske ledere om å våkne. Hun etterlyser mer digitalt engasjement blant ledere før det er for sent. Belønningen vil være betydelige profittgevinster, og en styrket norsk markedsposisjon i et stadig mer globalt marked.

Digital Index oversikt

En oversikt over digitaliseringsgraden i Norge, Sverige, Danmark og Nederland

Vismas undersøkelse viser at norske bedrifter er dårlige på digitalisering. Kun 47% har digitalisert sine vanligste økonomiske og administrative prosesser. Det betyr at over halvparten fremdeles jobber på helt eller delvis manuelle måter; de sender faktura på epost og skanner inn papirkvitteringer til reiseregningene.

«Det er viktig å forstå at digitalisering ikke er IT-løsningene i seg selv. Digitalisering handler om å endre, forenkle og automatisere måten man jobber på gjennom bruk av teknologi.»

– Vidar Evensen, adm.dir. i Visma Consulting

Resultater fra kartleggingen

I Digital Index 2018 har Visma kartlagt digitaliseringsgraden i 13 økonomiske og administrative prosesser:

Mottak av faktura, sending av faktura, purring, inkasso, betaling av fakturaer, oppdatering av innbetalinger, reiseregninger, utlegg, ferieønsker, fravær, timeregistrering, godkjenning av fakturaer og rapportering.

Digital_Index_2018

Digitaliseringsgraden i ulike prosesser

Ved å digitalisere disse prosessene kan man spare både tid og penger. For eksempel sparer man minst 10 minutter per faktura man mottar elektronisk (Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet) og kr 83,50,- per faktura som mottas elektronisk (kilde: Visma).  Sender du fakturaen elektronisk, blir 90% betalt på forfall i motsetning til 66% dersom fakturaen sendes per epost og 72% på papir (kilde: Visma).

Vi hjelper deg i gang

Ta kontakt med oss i dag for å finne ut hvordan din bedrift kan komme videre på sin digitaliseringsreise og spare tid og penger på å effektivisere manuelle prosesser.

For å se resultatet fra kartleggingen om digital modenhet i norske bedrifter samt få råd om hva som skal til for å stige på den digitale modenhetsskalaen kan du laste ned rapporten her:

Digital Index 2018

Leave a Reply