1 minutt

Er du klar for nye lovkrav?

Nye myndighetskrav krever oppgradering av din Visma ERP-løsning.
Fra 1.januar 2017 innføres en rekke lov- og regelendringer for norske bedrifter. Din bedrift må sørge for at økonomisystemet dere bruker er oppdatert – slik at bokføring, rapportering og betaling blir korrekt i fremtiden.

Hovedsaklig er de tre områder som vil berøre din bedrift:

  • 31. oktober innføres nytt betalingsformat for eurobetalinger. Mange bedrifter som betaler i Euro vil bli berørt av dette.
  • Nye krav til bokføring av MVA og ny MVA-melding: Myndighetene har annonsert at 01.01.2017 erstattes dagens omsetningsoppgave med «Skattemelding for merverdiavgift».
  • Norwegian Standard Audit File – Tax (SAF-T): Et nytt standard format som kreves brukt ved skatterevisjon.

Proplan arrangerer seminarer for å forklare dette nærmere, men du kan også ta direkte kontakt med oss for mer informasjon. Vi anbefaler alle bedrifter som trenger oppgradering om å avtale dette så snart som mulig da det vil bli en hektisk høst for konsulentene.

I denne forbindelse har Visma en kampanje hvor alle kunder som har oppgradert til siste versjon eller bestiller oppgradering av sin Visma ERP-løsning, vil få 20% rabatt på evt. lisensutvidelser. Les mer​

Leave a Reply