Fremtiden innenfor HR og Lønn

By 21/08/2018

Effektiviser hele din bedrift!

Hvordan påvirker digitalisering måten man jobber med HR og lønn på? Hvilke fordeler kan din bedrift få ved å forenkle hverdagen til dine ansatte? Hvilken betydning har dette for deg som jobber med Lønn?

Noen av svarene får du på Visma sitt frokostseminar som er skreddersydd for deg som jobber med HR og lønn. Visma vil vise deg hvilke muligheter som finnes rundt dagens løsninger, og vil samtidig vise deg litt om hvordan vi ser på fremtiden innenfor HR og Lønn.

Meld deg på seminaret idag og ta det første steget mot en mer digital arbeidshverdag!

Agenda:

08.30 – 09.00 Servering
09.00 – 09.20 Velkommen og introduksjon.
09.20 – 09.45 Hvordan påvirker digitalisering ansatt og lederrollen?
09.45 – 10.00 Pause med servering
10.00 – 10.45 Hvordan påvirkes rollen til en lønnsansvarlig i en digitalisert verden?
10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 11.30 Muligheter med en skybasert løsning

Varighet er fra 09.00 til 11.30 og deltakelse er gratis.