Proplan Personal Introwebinar

By 11/09/2018

Få en introduksjon til personalsystemet Proplan Personal

Proplan Personal er et utvidet personregister som samler og strukturerer all informasjon ett sted.

I Proplan Personal kan du registrere og håndtere personinformasjon, registrere formell kompetanse, laste opp dokumentasjon, registrere og få oversikt over fravær, håndtere medarbeideroppfølging og se eget timebruk.

Tid 09.00 – 09.30.

Les mer om Proplan Personal her.

Hvilken data som skal registreres i Proplan Personal varierer, og ofte vil det være behov for å laste opp sensitiv persondata. Med rolle- og tilgangsstyring ivaretar løsningen myndighetenes krav til personvern. Her kan administrator åpne og lukke informasjon etter ønske, og styre hva som skal være synlig eller ikke for alt personell.

Hvordan delta på webinar?

Få dager før webinarstart vil du motta en registreringslink for å få tilgang til webinaret. Når webinaret starter logger du deg på med mottatt link, og følger presentasjonen på pc-skjermen din, samtidig som du hører foredragsholderen på PC eller telefonen. Du kan selvfølgelig også stille spørsmål. Informasjon om pålogging vil du motta på mail etter at du har meldt deg på.