3 minutter

Hapro vokser med god støtte fra IT-systemer

I omstillingsprosessen i arbeids- og inkluderingsbransjen har Hapro Jobb og Karriere AS tatt sats og blitt fire ganger så store i antall deltakere, fylker og medarbeidere. Proplan Attføring (PAT) er sentralt i all kommunikasjon med deltakere og dialog med NAV og med NHO Service.

– Vi har lykkes godt fordi vi har levert anbud med godt innhold. Arbeidet med anbud utgjør en stor og tidkrevende prosess. Det fanger opp kjernen i både å ha et godt avklaringstilbud og effektiv drift. For begge deler er vi avhengig av gode støtteverktøy, sier koordinator Odd Arne Røste.

Røste har jobbet 20 år i bransjen og forteller at Hapro har vært relativt stor hele veien. I tilknytning til den mangeårige omstillingsprosessen i bransjen har selskapet valgt en ekspanderende linje i stedet for å opprettholde status quo. Røste tror en mer passiv linje ville ført til økt sårbarhet for virksomheten og tilbudet til deltakerne.

God oversikt

Med Proplan Attføring har han rask oversikt over hvor mange virksomheten har hjulpet. Siden 1. januar 2015 er det 5970 deltakere. 985 er aktive i skrivende stund. Antall utplasseringer teller ca. 2000 gjennom ca. 1200 bedriftssamarbeid.

Virksomheten omsetter for ca. 100 millioner kroner per år, fordelt på 14 kontorer hvor ca. 130 jobber med arbeid og inkludering. To kontorer er i Buskerud som har valgt det litt uvanlige i å ha relativt mange leverandører. Hapro har fem kontorer i Vest-Oppland og fire i Akershus der selskapet er hovedleverandør. I Oslo har Hapro tre kontorer der selskapet ikke er hovedleverandør.

Hapro samarbeider med Personalhusets Staffing Group. Hapro kombinerer da deres kompetanse innenfor rekruttering med sin egen på arbeid og inkludering.

Proplan Attføring gir god kontroll

Når vi får Røste i tale er han tilbake fra en runde i organisasjonen hvor han har avholdt intern kursing i Proplan Attføring. Gjennom årene har han brukt både generelle IT-systemer og bransjespesifikke med både høy og lav kompleksitetsgrad. I Proplan Attføring samler Hapro journaliser, emailer, personopplysninger og annet som berører deltakerne. IT-avdelingen har gjort en integrasjon som gjør det mulig å sende, motta og arkivere SMS-er i systemet.

– Alle maler for rapportering ligger i systemet. Det gjelder overfor både NAV og bransjeforeningen Arbeid og inkluderer i NHO Service. Det har vært moro å bli takket helt direkte fordi vi har hatt et IT-system som har satt oss i stand til å kunne levere ønskede rapporter, statistikker og data. Ikke minst kommer faktureringsgrunnlag også herfra. Systemet har gode funksjoner for å ivareta personvernhensyn med å anonymisere in-aktive deltakere, uten at det statistiske materialet forsvinner, forteller han.

Hapro bruker også attføringssystemet fra Proplan til å registrere og følge opp om lag 5000 bedrifter som både er eller er potensielle utprøvingsvirksomheter. Som de fleste andre brukere av IT-systemer, har Hapro ønsker om utvikling og forbedringer. Noe finns av dette finns i generelle CRM-systemer, men de møter til gjengjeld ikke bransjespesifikke krav og funksjonalitet. Strengt regelverk for personvern setter også visse begrensninger, men Hapro har funnet fungerende løsninger for dette.

Supplerer med dashboard

Fra og med 2016 har Hapro ikke interne arbeidsplasser. En produksjonsavdeling for elektroniske komponenter er skilt ut og Hapro etablert som konsern med Hapro Jobb og Karriere som utøvende innenfor arbeids-området. Omstruktureringen er gjort for å ivareta krav fra myndighetene.

På toppen av PAT har Hapros IT-avdeling utviklet et dashboard hvor brukerne kan følge med på nøkkeltall og røde, oransje og grønne flagg som beskriver hvordan de og virksomheten ligger an.

 

– Vi leverer i en kompleks verden. Gode verktøy er vi avhengige av for å drive effektivt, utvikle leveransene våre og dermed posisjonere oss også for fremtidige anbud.

– Vi er avhengig av gode IT-systemer for å levere godt både til deltakerne og oppdragsgiveren NAV, samt for å kunne ha en effektiv og oversiktlig drift, sier koordinator Odd Arne Røste i Hapro.

Hapro AS

Hapro er kvalitetsleverandør og partner innen produksjon av profesjonell elektronikk og mekatronikk og verdiskapende yrkeskvalifisering.

Nettside: www.hapro.no

Leave a Reply