2 minutter

Komplett Business Intelligence Løsning

OneStop Reporting tilbyr en komplett Business Intelligence-løsning med moduler for rapportering, budsjettering og analyse/dashboards. Proplan forhandler løsningen som er tilgjengelig både fra skyen og som on-premise løsning. Målet er å tilrettelegge for faktabaserte avgjørelser.

OneStop Reporting (OSR) ble etablert i 2007. Selskapet utvikler programvare for Business Intelligence. Norsk oversettelse av Business Intelligence er ”virksomhetsetterretning”. Selv innad i en bedrift er det ikke nødvendigvis slik at man har lett tilgang på og oversikt over relevante interne og eksterne data.

Gjør data nyttige

Dataene kan ligge i forskjellige IT-systemer så som økonomi, logistikk og CRM. De kan dessuten være satt opp med forskjellige parametere i de forskjellige systemene. Det gjør dataene ikke uten videre sammenlignbare og anvendbare. Dessuten kan dataene rett og slett være vanskelig tilgjengelige gjennom utfordrende brukergrensesnitt, både for innsyn og videre bearbeiding.

I IT-sammenheng innebærer Business Intelligence to hovedoppgaver. Den første er å etablere et såkalt datavarehus. Til datavarehuset blir data samlet inn fra flere kilder og sammenstilt til en anvendbar form. OSR er 100 prosent integrert med markedets ledende ERP-systemer og mottar data derfra.

timeregistrering for servicebedrifter

Datavarehuset gir så grunnlag for videre rapportering, budsjettering og analyse.

Rapportering og analyse

OneStop Reporting er bygget opp nettopp rundt dette. Rapporteringsløsningen gir deg mulighet til å skreddersy rapportene du har behov for og med en gang få tilgang til relevante data.

Rapporteringsløsningen lar deg dessuten utforme rapporter i OSR Report Designer, slik at du får akkurat den informasjonen du eller andre brukere behøver. I og med at det er brukere med forskjellig behov i bedriften, er dette viktig. Ledelsen får tilgang på mer informasjon enn andre, mens for eksempel en avdelings-, produkt- eller innkjøpssjef har behov for informasjon som går spesifikt på deres rolle.

I OSR Publisher kan du sette opp distribusjonslister som genererer og sender rapporter til gitte mottakere til gitte tider. OSR Composer lar deg raskt lage analyser ved behov.

Rapportering i Skyen

Stadig flere ønsker skybaserte systemer og OneStop Reporting tilbyr også webløsningen OSR Portal, som lar deg kjøre rapporter når og hvor du vil, slik at du kan holde deg kontinuerlig oppdatert på endringer. I det grafiske brukergrensesnittet velger du den rapportmalen du ønsker og en fersk rapport blir generert. Du kan også klikke på flere rapportmaler og generere rapport-pakker.

Ved noen tastetrykk kan redigere rapporter i den excelbaserte OSR Report Designer, før du lagrer dem tilbake til OneStop Reporting. Du får dessuten mulighet til å drille dypere ned i dataene for virkelig å komme til bunns i utfordringer og muligheter i virksomheten.

Forenkler budsjettering

Også budsjettering blir forenklet med OSR sine løsninger. OSR Budgeting gir mulighet til å gjøre budsjettering og lagre data rett tilbake i ERP-systemet uten mellomlagring og slik at du kan sammenligne budsjett og faktisk utvikling. Dette blir også tilgjengelig i skyen via OSR Portal i nærmeste fremtid.

Proplan er forhandler av Business Intelligence-løsningen OneStop Reporting som gir økt verdi av virksomhetens data gjennom rapportering, analyse og budsjettering.

Leave a Reply