3 minutter

Kreatel valgte Proplan Regnskap. Les hvordan Leidulf Ims, daglig leder i elektro- og telebedriften Kreatel, beskriver systemet de valgte og samarbeidet med Proplan Regnskap.

Det begynte for over 2 år siden, med at vi ønsket oss et mer bransjerettet og ikke minst web-basert system. Vi fant ikke helt det vi lette etter, så litt på Tripletex, men var ikke 100% overbevist om at systemet var riktig på det tidspunktet. Høsten 2016 ble Tripletex kjøpt opp av Visma og vi ble da usikre på fremtiden for systemet. Etter en tid forstod vi at Tripletex var et satsningsprodukt og at bransjemodulen deres for Elektro kunne passe oss godt. Vi ble med andre ord stadig tryggere på at Tripletex var det rette for Kreatel.

Vi hadde tidligere benyttet et system via en regnskapsfører, men vi var deres eneste kunde på dette systemet. Det ble både kostbart og sårbart. Vi ønsket derfor å gå for et tryggere og rimeligere valg. Det var veldig bevisst at vi først valgte produktet for deretter å se etter et regnskapsbyrå som hadde en plan og ønsket å satse på systemet. Kreatel valgte Proplan Regnskap som satser sterkt på Tripletex for sine kunder. Jo flere kunder byrået har på systemet, jo bedre er det for kundene både med tanke på pris, kompetanse og kontinuitet.

Vi fikk en veldig grei overgang fra det gamle til det nye systemet – takket være Proplan. De var det trygge ankeret vi trengte. Daglig leder, Jan Randa, og regnskapsfører Evy Bersagel har hele veien vist at de bryr seg om oss og vil vi skal lykkes. De har ligget i forkant og vært proaktive og vi har dermed sluppet en situasjon hvor vi oppdager problemer som hele veien må meldes inn. De har sett utfordringene i forkant og vært løsningsorienterte.

Når det gjelder opplæringen av de ansatte så gikk dette fint, men jeg har et konkret tips til kunder som har spredt aldersfordelingen blant medarbeiderne; Del opplæringen opp i en del for de yngre og en for de mer «voksne». Det ble veldig tydelig for meg at det er noen generasjonsforskjeller i både hvor raskt og på hvilken måte de tilegner seg kompetanse om nytt system. De voksne trenger en annen form for opplæring enn de unge som tar det mer intuitivt.

Regnskapsdelen av programmet er virkelig veldig bra. Vi har en god arbeidsfordeling mellom oss og Evy hos Proplan Regnskap. Jeg gjør mange oppgaver selv, noe som gjør at jeg er mer «hands-on» enn tidligere. Jeg godkjenner timer, ser fakturaene osv. Jeg får rett og slett tatt mer «pulsen» på den daglige driften. Bransjeløsningsdelen fungerer også godt men vi ønsker oss mer videreutvikling her og har kommet med flere innspill til nyttig bransjetilpasset funksjonalitet.

Den største gevinsten er at vi har fått en rimeligere løsning som er rigget for fremtiden. Jeg har allerede anbefalt løsningen til andre da jeg tror det er en fordel med så mange bransjekunder som mulig på systemet. Da vil produktutviklingen gå enda fortere, regnskapsbyråene blir enda bedre på produktet og kan jobbe enda mer effektivt, noe som igjen er en fordel for oss. Det er mange bedrifter i vår bransje som bruker dyre og gammeldagse systemer som snart på byttes ut. Jeg skal gjøre mitt for å påvirke folk til å velge Tripletex. Og ikke minst at de velger en trygg partner som har kompetanse og planer for produktet. Så velg produkt først, deretter samarbeidspartneren!

Det er så mye endringer som skjer fremover, både når det gjelder skytjenester og stadig nye myndighetskrav i forhold til rapportering. Jeg tror ikke de mindre spesialsystemene vil klare å henge med i denne utviklingen, vi ville derfor gå for et trygt og mye brukt system. Jeg har også vært i direkte dialog med Visma om hva slags satsning de har på produktet. De har forsikret meg om at satsningen er betydelig og at de vil migrere kunder på eldre løsninger over på Tripletex. De har også styrket utviklingsressursene med tanke på videreutvikling. Det er betryggende!

Så kort oppsummert; Kreatel valgte Proplan Regnskap. Med Tripletex fikk vi en moderne og trygg løsning og gjennom Proplan en samarbeidspartner som er tett på og kan gi oss bistand.

Leidulf Ims, Daglig leder i Kreatel AS

 

Kreatel er en leverandør av varer og tjenester innen elektro, tele og automasjon. De utfører elektroarbeid, belysning, alarm og alarmanlegg, elkontroll for kunder over hele Jæren.

Les mer om Kreatel: http://www.kreatel.no/

Leave a Reply