Proplan Kvalitet – gjør det riktig første gang

Stadig flere bedrifter må jobbe systematisk med kvalitet og HMS for å innfri krav fra kunder, overholde lover og forskrifter, og redusere kostnader i forbindelse med feil. «Å gjøre det riktig første gang» er den underliggende tanken bak kvalitetsarbeidet, noe som kan gi økt lønnsomhet for bedriften.

Enkel og effektiv oppfølging

Proplan Kvalitet er et skybasert system utviklet for å håndtere funksjonalitet som avvik, sjekklister, kontinuerlig forbedring, dokumentasjon og rapportering på tvers av en rekke ulike bransjer.

Vil du vite mer?

Kontakt oss for å se mer av løsningen

Kontaktskjema

Det fungerer både som et HMS-system, kvalitetssystem og avvikssystem (RUH). Det er langt på vei opp til den enkelte kunde hvordan systemet skal brukes. Styrken til Proplan Kvalitet er at det er fleksibelt og kan tilpasses dine behov og ønsker.

Integrasjonsmuligheter

Det kan enkelt settes opp integrasjoner og tilpasninger til andre viktige og systemer. For en del kunder vil det være hensiktsmessig å ha kvalitetssystemet koblet opp mot økonomisystemet. Proplan Kvalitet er allerede integrert med vårt timeregistreringssystem, Proplan Time. Dette gjør at brukerne kun trenger å forholde seg til ett system for både timeføring og oppgaver innen HMS og Kvalitet.

Gevinster:

  • Forhindring av skader/ulykker
  • Reduksjon av feil gir besparelser og økt lønnsomhet
  • Forbedret kvalitet på produkt/tjeneste som bedriften leverer – kontinuerlig forbedring
  • Bruk av mobil til oppgaver sikrer tilgjengelighet og økt bruk
  • Informasjon blir raskere tilgjengelig og gir ledelsen godt beslutningsgrunnlag
  • Elektronisk flyt i saksgangen med varsler/påminnelser sikrer videre behandling av innrapporterte hendelser
  • Sikrer oppfyllelse av krav/forskrifter
  • Alltid oppdatert dokumentasjon til myndigheter/kunder/standardiseringsorgan
Kvalitetssystem
Whitepaper Proplan Kvalitet Bilde - rev
Fyll ut skjemaet og få tilgang til artikkelen umiddelbart.
Fornavn
Etternavn
E-post
Ja, jeg samtykker til at Proplan lagrer min kontaktinformasjon.
Ja, jeg samtykker til at Proplan kan sende meg relevant informasjon og markedsføring på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser.