PROPLAN KVALITET

Stadig flere bedrifter må jobbe systematisk med kvalitet og HMS for å innfri krav fra kunder, overholde lover og forskrifter, og redusere kostnader i forbindelse med feil. «Å gjøre det riktig første gang» er den underliggende tanken bak kvalitetsarbeidet, noe som kan gi økt lønnsomhet for bedriften.

Enkel og effektiv oppfølging

Proplan Kvalitet er et skybasert system utviklet for å håndtere funksjonalitet som avvik, sjekklister, kontinuerlig forbedring, dokumentasjon og rapportering på tvers av en rekke ulike bransjer. Det fungerer både som et HMS-system, kvalitetssystem og avvikssystem (RUH). Det er langt på vei opp til den enkelte kunde hvordan systemet skal brukes. Styrken til Proplan Kvalitet er at det er fleksibelt og kan tilpasses dine behov og ønsker.

Integrasjonsmuligheter

Det kan enkelt settes opp integrasjoner og tilpasninger til andre viktige og systemer. For en del kunder vil det være hensiktsmessig å ha kvalitetssystemet koblet opp mot økonomisystemet. Proplan Kvalitet er allerede integrert med vårt timeregistreringssystem, Proplan Time. Dette gjør at brukerne kun trenger å forholde seg til ett system for både timeføring og oppgaver innen HMS og Kvalitet.

Vennligst fyll ut
Navn
Epost
Hva ønsker du å vite mer om?
Melding
Ja, jeg samtykker til at Proplan lagrer min kontaktinformasjon.

Reduksjon av feil gir besparelser og økt lønnsomhet

Bruk av mobil til oppgaver sikrer tilgjengelighet og økt bruk

Informasjon blir raskere tilgjengelig og gir ledelsen godt beslutningsgrunnlag

Elektronisk flyt i saksgangen med varsler/påminnelser sikrer videre behandling av innrapporterte hendelser

Sikrer oppfyllelse av krav/forskrifter

Alltid oppdatert dokumentasjon til myndigheter/kunder/standardiseringsorgan

Last ned guide!

Hvordan velge rett
kvalitetssystem?

Last ned