Kvalitetssystem – Å gjøre det riktig første gang

Stadig flere bedrifter må jobbe systematisk med kvalitet og HMS for å innfri krav fra kunder, overholde lover og forskrifter og for å redusere kostnader i forbindelse med feil. «Å gjøre det riktig første gang» er den underliggende tanken bak kvalitetsarbeidet, noe som kan gi økt lønnsomhet for bedriften. Et kvalitetssystem skal dokumentere hvorvidt faste rutiner er benyttet i prosessen med å fremstille et produkt eller en tjeneste. Systemet skal håndtere funksjonalitet som avvik, sjekklister, kontinuerlig forbedring, dokumentasjon og rapportering.

Proplan Kvalitet er et webbasert system for å følge opp disse elementene på en enkel måte på tvers av en rekke ulike bransjer. Det fungerer både som et HMS-system, kvalitetssystem og avvikssystem.(RUH) Det er langt på vei opp til den enkelte kunde hvordan systemet skal brukes. Styrken til Proplan Kvalitet er at det er fleksibelt og kan tilpasses de rutinene kunden ønsker.

Integrasjonsmuligheter

Samtidig kan det enkelt settes opp integrasjoner og tilpasninger til andre viktige og systemer. For en del kunder vil det f.eks være hensiktmessig å ha kvalitetssystemet koblet opp mot økonomisystemet. Proplan Kvalitet er allerede integrert med vårt timeregistreringssystem, Proplan Time. Da kan brukerne forholde seg til kun ett system både for timeføring og oppgaver innen HMS og Kvalitet.

Gevinster:

  • Forhindring av skader/ulykker
  • Reduksjon av feil gir besparelser og økt lønnsomhet
  • Forbedret kvalitet på produkt/tjeneste som bedriften leverer – kontinuerlig forbedring
  • Bruk av mobil til oppgaver sikrer tilgjengelighet og økt bruk
  • Informasjon blir raskere tilgjengelig og gir ledelsen godt beslutningsgrunnlag
  • Elektronisk flyt i saksgangen med varsler/påminnelser sikrer videre behandling av innrapporterte hendelser
  • Sikrer oppfyllelse av krav/forskrifter
  • Alltid oppdatert dokumentasjon til myndigheter/kunder/standardiseringsorgan

Les også artikkelen «Kvalitetssystem på brukernes premisser» med produktansvarlig Sverre Kjetil Lima.

Kvalitetssystem

Overbevist?

Har du sett nok og ønsker et tilbud?

Kontaktskjema

Snakk med oss!

Vi vil høre mer om din bedrifts behov

Ta kontakt