ENKEL MOBILREGISTRERING GIR ØKT BRUK

Et kvalitetssystem som ikke er i daglig bruk har ingen funksjon. Det er essensielt at det er enkelt å registrere hendelser, avvik og forbedringsforslag, samt at den videre prosessen ikke stopper opp. Sjekklister og dokumenter må være tilgjengelig for den ansatte der han trenger dem, ikke i en manual på kontorpulten. Tanken bak Proplan Kvalitet er at alt dette skal kunne gjøres via mobiltelefonen. Med noen tastetrykk kan den ansatte fylle ut sjekklister eller rapportere uønskede hendelser. Bilder kan tas med mobilen og enkelt legges ved registering av hendelse eller skjema. Ved behov kan skjemaer signeres elektronisk. Personene som skal behandle informasjonen videre blir automatisk varslet. Enkel tilgang og et intuitivt grensesnitt vil motvirke underrapportering, noe som vil styrke kvalitetsarbeidet betraktelig.

Flyt i saksgangen

En velkjent utfordring er at hendelser blir rapportert men at den videre behandlingen stopper opp og læringsgevinsten uteblir. Med Proplan Kvalitet får man flyt i saksgangen gjennom forhåndsdefinerte regler for tildeling av oppgaver, tiltak og frister. Hvis fristene ikke blir overholdt sendes det ut påminnelser og varsler – både til den som saksbehandler og til overordnet. Samtidig blir all aktivitet i systemet logget slik at det er full oversikt over alt som har skjedd i saksbehandlingen.

Proplan_Kvalitet_Mobil_web

Alltid oppdatert dokumentasjon

Bedriftens styringsdokumenter er de som ligger til grunn for hvordan arbeidet skal utføres. I tillegg kan det være prosjektdokumentasjon som bør være tilgjengelig. I Proplan Kvalitet har brukeren alltid tilgang til siste versjon av disse dokumentene via mobilen, slik at man jobber effektivt og unngår feil. Alle ansatte kan sende inn forbedringsforslag til prosedyrer/dokumentasjon rett fra mobilen, noe som støtter arbeidet med kontinuerlig forbedring. Selve organiseringen og oppdateringen av dokumentene gjøres i aministrasjonsgrensesnittet.

Funksjonalitet i mobilløsningen:

Registrering av hendelser:

 • Avvik/RUH
 • Observasjon
 • Forbedringsforslag
 • Kundetilbakemelding
 • Endringsordre

Aktiviteter (Oppgaver)

 • Oversikt over tildelte arbeidsoppgaver
 • Utfylling og levering av sjekklister/skjema
 • Opprettelse av nye aktiviteter

Dokumenter:

 • Lesetilgang til dokumentbibliotek

Meldingstjeneste

 • Varsler
 • Påminnelser

Annen funksjonalitet

 • Bildevedlegg
 • Elektronisk signering
 • Hurtigrapporter

Funksjonalitet i adm. grensesnittet:

All funksjonalitet som i mobilløsningen pluss:

 • Skjemabygger
 • Organisering og oppdatering av dokumentbibliotek
 • Oversikt over status på hendelser
 • Tildeling og behandling av innrapporterte hendelser etter predefinerte regler
 • Rapporter
 • Oppsett av varslingsregler i henhold til ansvar og frister

Funksjonaliteten i dette grensesnittet kan tilpasses ulike roller.

Aktivitetsliste-Proplankvalitet

Aktivitetoversikt med fargekoder

Dokumentasjon-Proplankvalitet

Dokumenttilgang via mobilen

Overbevist?

Har du sett nok og ønsker et tilbud?

Få pristilbud

Snakk med oss!

Vi vil høre mer om din bedrifts behov

Ta kontakt

Finn ut mer!

Les mer om våre kunders erfaringer

Kundereferanser