TILPASSET DERES ARBEIDSMÅTE

Et oljeservicefirma jobber annerledes med kvalitet enn f.eks en renholdsbedrift. Allikevel vil Proplan Kvalitet kunne oppfylle behovene til begge.

Med systemets Skjemabygger kan bedriften selv definere egne skjemaer/sjekklister basert på sine egne prosesser og behandlingsregler. Systemet kan tilpasses den enkelte bedrift og unødvendig funksjonalitet fjernes. Tilpasningsmulighetene gir deg som kunde stor fleksibilitet i forhold til hvilke prosesser, det være seg operasjonelle eller administrative, dere ønsker å kvalitetssikre. Det kan f.eks være rutiner knyttet til egenmelding og sykefravær.

Proplan har dyktige og erfarne konsulenter som kan rådgi og hjelpe kunden i forhold til optimalisering av systemoppsett.

INTEGRASJONER

En av Proplan Kvalitets fremste egenskaper er muligheten for integrasjon med andre systemer. Her er integrasjonen mellom Proplan Kvalitet og Proplan Time det mest nærliggende eksempelet. At brukeren i samme mobilløsning kan registrere både utførte jobber/rutiner og arbeidstimer er både effektivt og sikrer høy datakvalitet. Ledelse og administrasjon kan også forholde seg til ett system både for godkjenning av timer, behandling av avvik og rapportering.

I tillegg kan Proplan Kvalitet integreres med kundens øvrige systemer som f.eks ERP/økonomisystemet. På et enkelt nivå kan det dreie seg om overføring av metadata som prosjektnavn, leder, avdeling, kunder etc. På et mer avansert nivå kan integrasjonen settes slik at når en forhåndsdefinert grenseverdi nås, vil det automatisk opprettes et avvik for videre analyse/oppfølging.

Overbevist?

Har du sett nok og ønsker et tilbud?

Få pristilbud

Snakk med oss!

Vi vil høre mer om din bedrifts behov

Ta kontakt

Behov for timesystem?

Les også Proplan Time

Les mer