Maskinkrav

Implementering av ressurskritiske applikasjoner må sees i sammenheng med andre tilhørende faktorer. Faktorer som kostnad/investering sammenlignet mot forventet fremtidig vekst setter begrensninger i oppbygningen av et nytt system. Økonomisystemet utgjør et sentralt og vitalt punkt i enhver forretningsdrift. Proplan AS kan kun gi generelle anbefalinger. Disse anbefalingene må sees i sammenheng med eksisterende system.

Proplan AS har ingen ansvar for nettverk og/eller operativsystem herunder sikkerhetskopiering, feiltolerante diskløsninger, sikker strømforsyning etc. (Ansvaret for de nevnte områder tilhører intern IT-ansvarlig evt. leverandør av maskinvare/ operativsystem).

Produkter fra Visma – Releaseoversikt og Kompabilitetsoversikt.

Anbefalingene gjelder for siste tilgjenglige versjon av applikasjonene fra Visma, Huldt & Lillevik og Proplan.

Server:
For inntil 5-10 samtidige brukere avhengig av transaksjonsmengde kan databaseserver kombineres med fil/print server. Vi anbefaler følgende krav til server:

 • Prosessor og internhukommelse må ses i sammenheng med hvilke andre applikasjoner/prosesser som kjøres på server.
 • Prosessor av type Intel Xeon 3000 serie eller bedre, evt AMD Opteron 2200 serie eller bedre.
 • 4 GB internhukommelse eller mer.
 • Minimum Windows 2008 Server eller nyere.
 • MS Internett Explorer 8.0 eller høyere.
 • 10 GB ledig diskplass for program- og datafiler.
 • TCP/IP nettverksprotokoll.
 • Alle maskiner må være i samme domene(gjelder bare VAF). 

Databaseserver:
Det anbefales å bruke dedikert server til kjøring av SQL databaser ved flere en 5-10 samtidige brukere. Dette må igjen sees i sammenheng med transaksjonsmengde og fremtidig vekst. Kombinasjonen av fil/print/exchange server og databaseserver anbefales ikke.

Vi anbefaler følgende krav til databaseserver ved MSSQL 2016:

 • Prosessor og internhukommelse må ses i sammenheng med hvilke andre applikasjoner/prosesser som kjøres på server.
 • x64 Processor av type: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel Pentium IV with EM64T support eller bedre.
 • 4 GB internhukommelse eller mer.
 • Minimum Windows Server 2012 R2 Standard x64 eller nyere
 • MS Internett Explorer 10.0 eller høyere.
 • Feiltolerant diskløsning (Raid1 eller Raid10) med harddisker på min. 10GB avhengig av vekstrate.
 • TCP/IP nettverksprotokoll.
 • Alle maskiner må være i samme domene (gjelder bare VAF).

Database:

Visma støtter Microsoft SQL Server 2012 eller nyere. For mindre installasjoner (inntil 5 samtidige brukere og inntil 4 GB database) kan man også benytte SQL Server Expresse Edition. Sql Server Expresse Edition er en forenklet versjon av SQL Server. Databasemotoren er den samme, men man får ikke med alle administrasjonsverktøyene for backup, overvåkning, indeksering osv. SQL Server Expresse Edition kan distribueres gratis etter avtale med Microsoft.

Note: We recommend using at least the Microsoft SQL Server Standard edition for production environments.

The express editions come with the following limitations and are therefore only recommended for test environments:

 • Maximum memory utilized per instance 1 GB
 • Maximum size 10 GB
 • No support for SQL tracing
 • No support for SQL Agent (scheduled tasks)
 • Limited CPU use per instance

The limitations can lead to low transaction performance and possible downtimes if the maximum size of the database is reached.

Følgende  må være satt opp:

 • Server Collation må være «Danish_Norwegian_CI_AS».
 • Serveren må være satt i ”Mixed mode”.
 • «Ole Automation Procedures» må være satt, brukes Huldt & Lillevik programvare må også
 • «xp_cmdshell» være satt på, aktivert.

Klient:

Prosessor og internhukommelse må ses i sammenheng med hvilke andre applikasjoner/prosesser som kjøres på arbeidsstasjon.

 • Prosessor av type Intel Core eller bedre.
 • 1 GB internhukommelse eller mer.
 • Minimum 17” skjerm med oppløsning 1280 x 1024.
 • 2 GB ledig diskplass.
 • Minimum Windows 2008 eller nyere. For nettverksinstallasjon kan ikke noen form for operativsystem med Home edition benyttes.
 • MS Internett Explorer 8.0 eller høyere. For klient til ProplanTime (web-klient) så kreves maskin som lett kjører Internet Explorer 9 eller nyere.

Enbruker/”Stand-alone”:
Prosessor og internhukommelse må ses i sammenheng med hvilke andre applikasjoner/prosesser som kjøres på arbeidsstasjon.

 • Prosessor av type Intel Core eller bedre
 • 4 GB internhukommelse eller mer.
 • Minimum 17” skjerm med oppløsning 1280 x 1024.
 • 2 GB ledig diskplass for program og datafiler.
 • MS Internett Explorer 8.0 eller høyere.
 • Minimum Windows 2008 eller nyere.
  • For nettverksinstallsjon eller enbrukere kan ikke noen form for operativsystem med Home edition benyttes.

Skrivere:
Løsningen bruker skriveroppsettet til operativsystemet ved utskrift. Både laser og blekk kan brukes, men Proplan AS anbefaler bruk av laser.  Ved bruk av spesialskrivere, som for eksempel termoskriver, ber vi Dem kontakte oss for løsning.

Skanner (Ved bruk av Visma Dokumentsenter):

Krav til oppsett for tolkning av innskannede fakturaer

Still inn skanneren til å gi størst mulig kontrast mellom teksten og den hvite bakgrunnen. Dette vil gi betraktelig bedre resultater av tolkeprosessen.

Oppsett Kommentar
Sett oppløsningen til 300dpi Merk at det kreves innskanning i 300 dpi (dots per inch) oppløsning for å få tilfredstillende resultat.Bruker man en nettverksskanner som plasserer TIF filer i en bestemt katalog for dernest å hentes inn, så er det viktig å kontrollere at nettverksskanneren er satt opp korrekt til 300 dpi.

Det anbefales å stille inn skanneren til maksimal skarphet slik at teksten mellom tekst og hvit bakgrunn på fakturaen blir best mulig. Dette øker treffprosenten ved tolkningen av innskannet faktura.

Vi anbefaler også at det skannes i sort/hvitt fremfor gråtone for å få best kontrast mellom papir og tekst.

Bruk CCITT Gruppe 4 enkoding Pass på at TIF filene blir skannet og lagret med CCITT fax gruppe 4 enkoding (også kjent som T.6-enkoding).
Still inn lysstyrke/kontrast Still inn skanneren til å gi størst mulig kontrast mellom teksten og den hvite bakgrunnen. Dette vil gi betraktelig bedre resultater av tolkeprosessen

 

Proplan Time:

Servere (Webserver og SQL server)

 • Windows Server 2008 eller nyere
 • Microsoft SQL Server 2008R2 eller nyere
 • Microsoft Report Server 2008R2 eller nyere
 • Microsoft .Net Framework 4.5
 • Internet Information Services 7.0 eller 7.5 med ASP.NET aktivert
 • Microsoft Reporting Services kan installeres på webserver så kan SQL server være bak brannmur.
 • Krav til minne og CPU, minimum:
 • Krav til minne og CPU, hvis over 100 brukere i Time-løsning:
 • Krav til diskplass
 • Hvis webserver og SQL server kjører på samme server så legg sammen minnekravene og bruk CPU tilsvarende stor løsning.
 • Webserver-tilgang via port 1433 og 1434 til SQL Server.
 • Minimum 4mbit/s synkron nettverksforbindelse mot internett.

Klient (med nettleser)

 • PC som lett kjører siste versjon av Internet Explorer, Firefox og Chrome.
 • Anbefaler Chrome med automatiske oppdateringer.  Internet Explorer oppdatert til siste versjon anbefales også.
 • Minimum Internet Exporer 9.
 • For mobiltelefon anbefales oppdaterte nettlesere for Android og iPhone. Chrome og Safari.

Proplan Tiltak:

Klient PC:

 • Windows7 eller høyere, 4Gb minne, kablet nettverk, ikke WiFi, 10Gb ledig diskplass.
 • Office 2010 SP2 eller høyere.
  Office 365 er en risiko hvis den ikke konfigureres riktig, og dokumenter skal kun lagres i
  Proplan Attføring (ikke i skyen).

Server:

 • Terminalserver/Citrix og SQL server: Windows server 2008 eller nyere.
 • SQL Server Standard Edition 2008R2 eller bedre/nyere. Ikke bruk SQL Express.
 • Flere detaljer er beskrevet i installasjonsdokumentet og kan fås ved behov.