Proplan som Vismaforhandler

Partnerne Visma Software og Proplan AS satser gjensidig

Som én av fire bedrifter i Norge har Proplan status som Visma Platinum-partner. Partnerskapet er sterkt og gjensidig forpliktende.
– Som Visma Platinum-partner satser Proplan strategisk i full bredde og dybde på Visma Software sin programvare og løsninger, forteller salgssjef Lene Myklebust i Visma Software.

Betydelig rolle

Platinum-partnerne står for en betydelig del av omsetningen til Visma Software.
Hovedformålet med partnerskapet er klart og tydelig: Sette kundenes behov og deres forretningsprosesser i fokus.

Sterk og tilstede

Proplan er representert flere steder i landet og er spesielt sterk innenfor olje- og oljeservicenæringen. Bred geografisk og bransjemessig satsing kjennetegner en Visma Platinum-partner
Som Platinum-partner er Proplan dessuten forhandler av hele produktporteføljen til Visma Software, gir råd om løsningsvalg og utvikler selv tilleggsfunksjonalitet og –løsninger. Det inkluderer også egne bransjeløsninger.

Sertifisering

Proplan står også for support, leveranser og implementering. Som Visma Platinum-partner har Proplan også et stort antall Visma-sertifiserte medarbeidere, noe som skal trygge at kundeløsningene fungerer etter intensjonene.
Visma Software gjennomfører ulike markedsaktiviteter for nye og eksisterende kunder.

Skaper gode rammer

– Vi trenger dedikerte partnere som støtter og forsterker våre aktiviteter i markedet. Proplan er helt sentral i dette. Med ressurser og kompetanse skaper selskapet gode rammer rundt våre arrangementer. Deltakelsen fra Proplans kunder er stor. Det er et kvalitetsstempel, sier Myklebust.
– Vi skal utvikle det sterke partnerskapet videre, slik at vi er i stand til å levere moderne og konkurransedyktige forretningsløsninger sammen i fremtiden.