3 minutter

Omstilling i attføringsbransjen

Store endringer i attføringsbransjen gjør at bedriftene må omstille seg.

IT-støtte avgjørende for omstilling i attføringsbransjen

Tiltakene Avklaring og Oppfølging er satt på anbud. For det nye tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) vil det fremover bli viktig å vise til gode resultater.

– Bransjen må prestere og rapportere i forhold til målsetningene på kvalitet og resultater som myndighetene setter. Til det trenger vi gode IT-systemer. Det sier fagsjef Paal Haavorsen i bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO Service.

Forandring

For 2-3 år siden var det ca. 330 attførings- og vekstbedrifter i Norge. Siden den gang er tiltakstypene Avklaring og Oppfølging satt ut på anbud.

Nær halvparten av resultatene fra anbudskonkurransene er klare. Det viser seg at i stedet for som tidligere å ha mange lokale aktører i et fylke, blir det én større vinner. I Trondheim var det for eksempel minst 4-5 aktører som leverte på Avklaring og Oppfølging. Nå er det én.

Krever omstrukturering

Etter dagens politiske signaler, vil det fra 2016 komme en storsatsing på Arbeidsforberedende trening som arvtager til tiltaket Arbeidspraksis i skjermet virksomhet.

– Mye tyder på at dette vil passe attføringsbedriftene godt, selv om flere sannsynligvis må gjennom en omstrukturering. AFT-tiltaket er imidlertid veldig godt tilpasset måten moderne attføringsbedrifter driver i dag, sier Haavorsen.

Uklare kriterier

Han legger til at det er stor usikkerhet omkring NAVs anledning til å bestemme over AFT bruken på lokalt eller fylkesnivå.

– Det er for tidlig å si noe om hvordan dette vil slå ut og hvilke kriterier NAV vil bruke for metodikk og fordeling av tiltaksplasser mellom bedriftene, sier Haavorsen.

Spesialsystemet Proplan Tiltak

Proplan Tiltak er det største attføringssystemet i bransjen.

I forhold til konkurrenter i form av standard HR/CRM-systemer, har Proplan Tiltak en rekke spesialiserte funksjoner. For eksempel ønsker mange av fylkeskontorene i NAV å motta rapporter i henhold til deres egne spesifikasjoner. Dette er et eksempel på noe av det Proplan hensyn til.

Les mer om Proplan Tiltak

Fleksibelt

– NAV og kundene jobber forskjellig. Derfor har vi lagt vekt på å gjøre Proplan Tiltak fleksibelt både i forhold til bruk og rapportering, sier Bjørn Roar Nordgård, senior utvikler for Proplan Tiltak.

Nordgård forteller at systemet er godt tilrettelagt for å ta opp i seg det som skjer i attføringsbransjen nå og derfor også er aktuelt for nye aktører i bransjen. Når regjeringen, med arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i spissen, gjennomfører forandringer, blir systemet fortløpende tilpasset.

Kvalitetssikring og individuelle tilsagn

– Jevnlig kommer vi med nye funksjoner. Med utgangspunkt i regelverket, er kvalitetssikring av arbeidet er noe av det vi legger ekstra vekt på nå, forteller Nordgård.

Prosesstyring står sentralt i kvalitetssikringen. Ut i fra datoer, tiltak, frister m.m. genererer Proplan Tiltak automatisk meldinger og oppgaver ut i fra hvor langt en jobbsøker er kommet i tiltaket sitt. Tidligere ble dette fulgt opp manuelt.

Individuelle tilsagn

Samtidig legger Proplan til rette for behandling av individuelle tilsagn i systemet. Tradisjonelt har en attføringsbedrift blitt tildelt et visst antall plasser. Nå følger en del penger jobbsøkeren individuelt.

– Attføringsbransjen trenger gode støttesystemer som fanger opp behov og støtter oss gjennom endringene vi nå opplever. Mye tilsier at AFT blir et stort tiltak og det vil være helt avgjørende å kunne levere og dokumentere kvalitet og resultater på en god måte, sier Haavorsen.

God IT sentralt mål

Han legger til:

– For bransjeforeningen Attføringsbedriftene er det sentralt å jobbe for at bransjen skal ha IT-systemer som støtter opp om målene til våre medlemsbedrifter. De må levere dokumentasjon på mål og resultatkrav i forhold til ulike arbeidsrettede tiltak og i forhold til de kravene de møter fra arbeidsmarkedsmyndighetene.

Mange av de tidligere 330 attførings- og vekstbedriftene slås nå sammen til større og mer robuste enheter. Også kommunesammenslåinger vil kunne medvirke til at små attføringsbedrifter blir fusjonert til større.

– Det blir viktig å skape nye, gode kulturer som fokuserer på de som trenger attføring, sier han.

(Proplan Attføring endret navn til Proplan Tiltak i Oktober 2017.)

Leave a Reply