PROPLAN PERSONAL

Proplan Personal er et utvidet personregister som samler og strukturerer all informasjon om de ansatte på ett sted. I Proplan Personal kan du registrere og håndtere personinformasjon, registrere formell kompetanse og erfaring, laste opp dokumentasjon, registrere og få oversikt over fravær, håndtere medarbeideroppfølging og se eget timebruk.

Ansatte har mulighet til å vedlikeholde egen informasjon via pc. HR ansvarlig har et arbeid- og oversiktsverktøy over egne ansatte, innleide og jobbsøkere på et og samme sted. Ledelsen har en komplett oversikt over sine medarbeidere og tilhørende informasjon.

Hvilken data som skal registreres i Proplan Personal varierer, og ofte vil det være behov for å laste opp sensitiv persondata. Med rolle- og tilgangsstyring ivaretar løsningen myndighetenes krav til personvern. Her kan administrator åpne og lukke informasjon etter ønske, og styre hva som skal være synlig eller ikke for alt personell.

Personinformasjon

Individuelle personkort med personinformasjon. Her registreres og lagres all nødvendig informasjon samlet på et sted. Både den ansatte og personansvarlig kan registrere informasjon.Her registreres både grunnleggende informasjon og mer detaljert informasjon etter behov.

Løsningen har tilrettelagt for for anonymisering og tilgangsstyring for å ivareta personvern av dataen.

Formell kompetanse

Kompetanse er bedriftens viktigste ressurs – systemet gir oversikten man trenger for å utnytte, forvalte og videreutvikle denne. I Proplan Personal kan du registrere utdannelse, tidligere jobberfaring, prosjekter, kursing med mer. Oversikten viser den erfaringen og kunnskapen hver enkelt person har. Du kan laste opp kursbevis, sertifikater og dokumentasjon.

Fraværsregistrering og oppfølging

Registrering og opplisting av fravær. Egenmelding, sykemelding, sykt barn og annet fravær.

Medarbeideroppfølging

Oppfølgingsverktøy av ansatt. Forenkler planlegging, evaluering og oppfølging av leders aktiviteter på sine medarbeidere. Aktiviteter som medarbeidersamtaler, lønnsforhandlinger, opplæringsplan med mer. Aktivitetene kan defineres på firmanivå eller opprettes manuelt per medarbeider.

På hver aktivitet eller oppgave kan det defineres sette en tidsfrist, hvor det er mulig å aktivere varsling dersom fristen er gått ut.

Dokumentarkiv

Dokumentarkiv knyttet til person. Her kan den ansatte eller personalansvarlig laste opp dokumenter. Dokumentarkivet har mulighet for tilgangstyring, opp- og nedlasting av dokumenter og versjons- og revisjonskontroll.

Timestatus

Timerapport på ansatt. Historikk som viser timefordeling på prosjekter.

Interessert i mer informasjon?

Ta kontakt med oss!

Få pristilbud

Ønsker du en demo?

Ta kontakt for å avtale tidspunkt

Ta kontakt