Proplan Personal

Et funksjonsrikt personalsystem

Med Proplan Personal får du

Et system som ivaretar sensitiv informasjon i henhold til GDPR.

  • Personaldata
  • Erfaring/Kompetanse (kurs sertifikater med utløpsdato)
  • Timeoversikt
  • Fraværsoversikt og fraværsoppfølging.
  • Styring av aktiviteter på ansatt med skjema (ny medarbeidersamtale, avslutting arbeidsforhold)
  • Sikre korrekt håndtering av personalet i henhold til selskapets og myndighetenes retningslinjer
Dette sier Datatilsynet om personvern
Vennligst fyll ut:
Navn
Telefon
E-post adresse
Firma
Spesifiser gjerne henvendelsen din
Ja, jeg samtykker til at Proplan lagrer min kontaktinformasjon.
Ja, jeg samtykker til at Proplan kan sende meg relevant informasjon og markedsføring på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser.

Vennligst fyll ut:
Navn
Telefon
E-post adresse
Firma
Spesifiser gjerne henvendelsen din
Ja, jeg samtykker til at Proplan lagrer min kontaktinformasjon.
Ja, jeg samtykker til at Proplan kan sende meg relevant informasjon og markedsføring på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser.

Jeg har allerede et personalsystem

Hvorfor skal jeg bytte?

Jeg har ikke et personalsystem

Hvorfor burde jeg ha det?

Kjernen i et godt personalsystem er å sikre god og effektiv oppfølging av ansatte, og sikre at data lagres på en trygg måte.

Svein FagerlandDirektør for forretningsutvikling og digitalisering
Proplan Personal - personalsystem i skyen