PROPLAN PERSONAL

Proplan Personal er et funksjonsrikt personalsystem som samler og strukturerer all informasjon om de ansatte på ett sted.

Mulighetene er mange

I dette personalregisteret kan du registrere og håndtere persondata, registrere formell kompetanse og erfaring, laste opp dokumentasjon, registrere og få oversikt over fravær, håndtere medarbeideroppfølging og se eget timebruk. Ansatte har mulighet til å vedlikeholde sin egen informasjon i personalsystemet. HR-ansvarlig har et arbeidsverktøy for egne ansatte, innleide og jobbsøkere på et og samme sted. Ledelsen har en komplett oversikt over sine medarbeidere og tilhørende informasjon.

Krav til personvern ivaretatt

Hvilken data som skal registreres i et personalsystem varierer, og ofte vil det være behov for å laste opp sensitiv persondata. Med rolle- og tilgangsstyring ivaretar løsningen myndighetenes krav til personvern. (GDPR Lovgivningen) Her kan administrator åpne og lukke informasjon etter ønske, og styre hva som skal være synlig eller ikke for alt personell.

​Proplan Personal er tett integrert med Proplan Time og Proplan Kvalitet.

Navn
Epost
Hva ønsker du å vite mer om?
Melding
Ja, jeg samtykker til at Proplan lagrer min kontaktinformasjon.

Individuelle personkort med persondata. I personalregisteret lagres all nødvendig informasjon samlet på et sted. Både den ansatte og lederen kan registrere informasjon – både grunnleggende data og mer detaljert informasjon etter behov. Løsningen har tilrettelagt for anonymisering og tilgangsstyring for å ivareta personvernet. (GDPR)

Oppfølgingsverktøy av den ansatte. Forenkler planlegging, evaluering og oppfølging av leders aktiviteter på sine medarbeidere. Aktiviteter som medarbeidersamtaler, ansettelse og avslutning av arbeidsforhold, med mer. På hver aktivitet eller oppgave kan det settes en planlagt dato og en tidsfrist.

Kompetanse er bedriftens viktigste ressurs – personalsystemet gir oversikten man trenger for å utnytte, forvalte og videreutvikle denne. I Proplan Personal kan du registrere utdannelse, tidligere jobberfaring, prosjekter, kursing med mer. Oversikten viser den erfaringen og kunnskapen hver enkelt person har. Du kan laste opp kursbevis, sertifikater og dokumentasjon.

Dokumentarkiv knyttet til person. Her kan den ansatte eller lederen laste opp dokumenter. Dokumentarkivet har mulighet for tilgangsstyring, opp- og nedlastning av dokumenter samt versjons- og revisjonskontroll.

Registrering og opplisting av fravær. Egenmelding, sykemelding, sykt barn og annet fravær.

Timerapport på ansatt. Historikk som viser timefordeling på prosjekter.

Kjernen i et godt personalsystem er å sikre god og effektiv oppfølging av ansatte, og sikre at data lagres på en trygg måte.

Svein FagerlandDirektør for forretningsutvikling og digitalisering
Kjøp Proplan Time og få personalsystem gratis ut året BloggPersonalTime
04/03/2020

Kjøp Proplan Time og få personalsystem gratis ut året

Dersom du kjøper Proplan Time i mars 2020 får du Proplan Personal med på kjøpet ut året.
Sikre lagring av persondata på en trygg måte. BloggPersonal
04/10/2019

Hva er et personalsystem og hvorfor trenger du det?

Et personalsystem skal sikre lagring av persondata på en trygg måte. Dette har blitt spesielt viktig etter at GDPR ble innført i 2018.
BloggPersonal
19/08/2019

Hva er ditt forhold til pris? Noen av kostnadene vil overraske deg!

Proplan vil gjerne utfordre ditt forhold til pris Det meste har en alternativkost, og dette ønsker vi å belyse med noen hverdagslige eksempler satt helt på spissen.

Vil du vite mer om Proplan Personal?

Register deg og få
umiddelbar tilgang på
introwebinar!

Navn
Epost
Ja, jeg samtykker til at Proplan lagrer min kontaktinformasjon.
Ja, jeg samtykker til at Proplan kan sende meg relevant informasjon og markedsføring på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser.