Proplan Personal – et funksjonsrikt personalsystem

Proplan Personal er et personalsystem som samler og strukturerer all informasjon om de ansatte på ett sted.

Mulighetene er mange

I dette personalregisteret kan du registrere og håndtere persondata, registrere formell kompetanse og erfaring, laste opp dokumentasjon, registrere og få oversikt over fravær, håndtere medarbeideroppfølging og se eget timebruk. Ansatte har mulighet til å vedlikeholde sin egen informasjon i personalsystemet. HR-ansvarlig har et arbeidsverktøy for egne ansatte, innleide og jobbsøkere på et og samme sted. Ledelsen har en komplett oversikt over sine medarbeidere og tilhørende informasjon.

Live demo?

Kontakt oss for å se mer av løsningen.

Kontaktskjema

Krav til personvern ivaretatt

Hvilken data som skal registreres i et personalsystem varierer, og ofte vil det være behov for å laste opp sensitiv persondata. Med rolle- og tilgangsstyring ivaretar løsningen myndighetenes krav til personvern. (GDPR Lovgivningen) Her kan administrator åpne og lukke informasjon etter ønske, og styre hva som skal være synlig eller ikke for alt personell.

​Proplan Personal er tett integrert med Proplan Time og Proplan Kvalitet.

Funksjonalitet i Proplan Personal

Individuelle personkort med persondata. I personalregisteret lagres all nødvendig informasjon samlet på et sted. Både den ansatte og lederen kan registrere informasjon – både grunnleggende data og mer detaljert informasjon etter behov. Løsningen har tilrettelagt for anonymisering og tilgangsstyring for å ivareta personvernet. (GDPR)

Oppfølgingsverktøy av den ansatte. Forenkler planlegging, evaluering og oppfølging av leders aktiviteter på sine medarbeidere. Aktiviteter som medarbeidersamtaler, ansettelse og avslutning av arbeidsforhold, med mer. På hver aktivitet eller oppgave kan det settes en planlagt dato og en tidsfrist.

Kompetanse er bedriftens viktigste ressurs – personalsystemet gir oversikten man trenger for å utnytte, forvalte og videreutvikle denne. I Proplan Personal kan du registrere utdannelse, tidligere jobberfaring, prosjekter, kursing med mer. Oversikten viser den erfaringen og kunnskapen hver enkelt person har. Du kan laste opp kursbevis, sertifikater og dokumentasjon.

Dokumentarkiv knyttet til person. Her kan den ansatte eller lederen laste opp dokumenter. Dokumentarkivet har mulighet for tilgangsstyring, opp- og nedlastning av dokumenter samt versjons- og revisjonskontroll.

Registrering og opplisting av fravær. Egenmelding, sykemelding, sykt barn og annet fravær.

Timerapport på ansatt. Historikk som viser timefordeling på prosjekter.