Proplan Drag & Drop – enkel kobling av dokumenter og filer

Det kan være svært tidkrevende å legge til dokumenter og e-post til ordre. Dette kan gjelde både inngående og utgående dokumenter som for eksempel bestillinger og spesifikasjoner som kunde har fått på e-post, sertifikater, materialbevis etc.

Med Proplan Drag & Drop vil du enkelt kunne koble filer, dokumenter og e-post til ordre. Det ligger ingen begrensninger i hvilke filtyper som kan kobles, men løsningen forutsetter at programmet som skal åpne filen er installert. Eksempel: For at en tegning i CAD format skal vises må brukeren ha AutoCad installert på sin maskin slik at programmet automatisk starter opp og viser filen.

Funksjonalitet:

  • Kobler alle filer og dokumenter via drag & drop
  • Kan kobles til alle typer ordre (salg/ innkjøp/ produksjon/ utleie etc.)
  • Kobles automatisk mot kunde/leverandør, ordrenr, ansvarsenheter m.m
  • All informasjon er søkbar
  • I versjon 8: Mulighet for ordrevedlegg som skrives ut med ordredokumentene.

Hvorfor velge Proplan Drag & Drop:

  • Frigjør tid
  • Forenkler tilgang til informasjon
  • All dokumentasjon er samlet på en plass
  • Se hvordan du kan koble dokumenter/e-post til en ordre, aktør eller ansvarsenhet på en rask og effektiv måte. Du kan også sende dokumenter knyttet til en ordre direkte til kontaktpersonens e-post adresse.
Se en kort demovideo om Proplan Drag & Drop i Visma Business

Interessert i mer informasjon om Drag&Drop?

Kontakt Oss