Proplan Integrasjon – sikre integrasjoner gir merverdi

Mange kunder er avhengige av at ulike systemer «snakker sammen» gjennom ulike integrasjoner. Dette muliggjør utveksling av data mellom ulike interne og/eller eksterne datasystemer og sparer kunden for både tid og penger. I tillegg sikrer det høyere kvalitet på data.

Proplan Integrasjon er en programvare som muliggjør slike integrasjoner. Det kan for eksempel dreie seg om å utveksling av data begge veier mellom timesystem, lønn- og økonomisystem. Eller kanskje mellom system hos regnskapsfører og internt system hos kunde? Eller uttrekk fra flere ulike kilder til et felles rapporteringssystem?

Mulighetene er mange, og det kan være kritisk viktig for driften at integrasjonene fungerer som de skal – hele tiden. Dessverre er det mange bedrifter som har liten kontroll over sine integrasjoner og opplever utfordringer.

Vanlige utfordringer:

  • Kunde har mange ulike integrasjoner (laget internt eller av ulike eksterne leverandører), og mangler dermed en sentral oversikt.
  • Det kan bli mange ulike leverandører og interne personer å forholde seg til hvis integrasjonene er mange. Det blir sårbart hvis integrasjonene ikke er dokumentert skikkelig og en nøkkelperson plutselig er utilgjengelig.
  • Kunde merker ikke at integrasjonen er nede før det gir konsekvenser for arbeidet. Det kan føre til mye arbeid ifbm. feilsøk og retting samt uheldige og kostbare konsekvenser for driften.

Hvordan fungerer Proplan Integrasjon?

Med vår integrasjonsprogramvare kan vi sette opp trygge og raske integrasjonsløsninger. Samtidig blir integrasjonen(e) kontinuerlig overvåket og kunde kan bli varslet umiddelbart hvis noe skjer. All aktivitet blir logget slik at det er enkelt å finne feilen som er oppstått. Vi kan også tilby automatisk statusrapportering til kundens egne systemer hvis ønskelig.

Vår programvare inneholder mange standardkomponenter for integrasjon med en rekke ulike systemer (både på jord og i sky), i tillegg til vanlige filformater og SQL database. Det er selvsagt også mulighet for avanserte oppsett med kraftige funksjoner uten bruk av eksterne eksperter innenfor f.eks Biztalk, Oracle etc.

All konfigurasjon utføres i vår driftssentral i skyen, dvs. at vi ikke trenger å logge på nettverket til den enkelte kunde. På den måten kan vi levere raskere, overvåking og logging skjer sentralt i skyen, det sikrer høyere kvalitet og blir mindre sårbart.

Fordeler for kunde:

  • Kan knytte flere datasystemer sammen for å utveksle info i sanntid
  • Dette sparer tid, gir bedre oversikt og merverdi
  • Vi overvåker integrasjonen og gjør tiltak hvis noe skjer (Kunde kan være sikker på at de får umiddelbar varsling)
  • Integrasjonslogg gjør det enkelt å finne og rette feil
  • Det er enklere å forholde seg til kun en leverandør når det gjelder integrasjoner
  • Det er nesten ikke begrensinger for hva slags integrasjoner som kan settes opp
  • Vi kan gi gode priser da vi har mange standarsintegrasjoner som kan gjenbrukes på ulike kunder

Integrasjoner

Den mest vanlige integrasjonen når det gjelder timesystem er koblingen til bedriftens lønnssystem. Her kan vi integrere med de fleste ledende lønnssystemer som f.eks. Visma Lønn og Huldt & Lillevik Lønn. Systemintegrasjonen opererer i sanntid og kan overføre lønnsgrunnlag og fravær direkte til lønnssystemet. Det er enkelt å forestille seg besparelsene dette innebærer.

I tillegg kan man utvide integrasjonen med f.eks. kobling til ERP/økonomisystemer som Visma Global, Visma Business, Dynamics Navision eller Axapta, SAP, Agresso, Superoffice, Xledger, 24sevenoffice, Mamut, Visma.net med flere. Vi leser dataene det skal føres mot, og kan levere data tilbake til ERP for videre behandling. Ekspempler på dette er timer med kalkulatorisk kost inn i prosjektregnskapet, eller timer/produkter til ordre og fakturering. Proplan Time blir derfor en integrert del av de systemene dere allerede bruker, og kan fortsatt benyttes om en skulle velge et nytt system for fremtiden. (Som for eksempel skybasert.)

Vårt timesystem og tilhørende integrasjonsløsninger er utviklet på bakgrunn av de erfaringene vi har gjort i utallige ERP prosjekter. Ved å benytte en leverandør med et bredt kompetansemiljø innen lønn, økonomi og forretningsprosesser kan du være trygg på at vi finner en optimal løsning for din bedrifts behov.

Overbevist?

Har du sett nok og ønsker et tilbud?

Få pristilbud

Snakk med oss!

Vi vil høre mer om din bedrifts behov

Ta kontakt

Finn ut mer!

Les mer om våre kunders erfaringer

Kundereferanser