PROPLAN INTEGRASJON

Mange kunder er avhengige av at ulike systemer «snakker sammen» gjennom ulike integrasjoner. Dette muliggjør utveksling av data mellom ulike interne og/eller eksterne datasystemer, og sparer deg for både tid og penger. I tillegg sikrer det høyere kvalitet på data.

Proplan Integrasjon er en programvare som muliggjør slike integrasjoner. Det kan for eksempel dreie seg om å utveksling av data begge veier mellom timesystem, lønns- og økonomisystem. Eller kanskje mellom system hos regnskapsfører og internt system hos kunde? Mulighetene er mange, og det kan være kritisk viktig for driften at integrasjonene fungerer som de skal – hele tiden.

Hvordan fungerer Proplan Integrasjon?

Med vår integrasjonsprogramvare kan vi sette opp trygge og raske integrasjonsløsninger. Samtidig blir integrasjonen(e) kontinuerlig overvåket slik at du som kunde kan bli varslet umiddelbart hvis noe skjer. Vi kan også tilby automatisk statusrapportering til dine egne systemer hvis ønskelig.

Vår programvare inneholder mange standardkomponenter for integrasjon med en rekke ulike systemer, i tillegg til vanlige filformater og SQL database. Det er selvsagt også mulighet for avanserte oppsett med kraftige funksjoner uten bruk av eksterne eksperter innenfor f.eks Biztalk, Oracle etc.

All konfigurasjon utføres i vår driftssentral i skyen. Dette betyr at vi ikke trenger å logge på nettverket til den enkelte kunde, og vi kan levere raskere, med høyrere kvalitet og mindre sårbarhet.

Navn
Epost
Hva ønsker du å vite mer om?
Melding
Ja, jeg samtykker til at Proplan lagrer min kontaktinformasjon.

Kan knytte flere datasystemer sammen for å utveksle info i sanntid

Med gode integrasjoner kan du spare tid, få bedre oversikt og skape merverdi

Vi overvåker integrasjonen og iverksetter tiltak hvis noe skjer. Du som kunde kan være sikker på at du får umiddelbar varsling.

Integrasjonslogg gjør det enkelt å finne og rette feil

Vår programvare inneholder mange standardkomponenter for integrasjon med en rekke ulike systemer (både på jord og i sky), i tillegg til vanlige filformater og SQL database.

All konfigurasjon utføres i vår driftssentral i skyen, dvs. at vi ikke trenger å logge på nettverket til den enkelte kunde.

Integrasjoner

Den mest vanlige integrasjonen når det gjelder timesystem er koblingen til bedriftens lønnssystem. Her kan vi integrere med de fleste ledende lønnssystemer som f.eks. Visma Lønn og Huldt & Lillevik Lønn. Systemintegrasjonen opererer i sanntid og kan overføre lønnsgrunnlag og fravær direkte til lønnssystemet. Det er enkelt å forestille seg besparelsene dette innebærer.

I tillegg kan man utvide integrasjonen med f.eks. kobling til ERP/økonomisystemer som Visma Global, Visma Business, Dynamics Navision eller Axapta, SAP, Agresso, Superoffice, Xledger, 24sevenoffice, Mamut, Visma.net med flere. Vi leser dataene det skal føres mot, og kan levere data tilbake til ERP for videre behandling. Ekspempler på dette er timer med kalkulatorisk kost inn i prosjektregnskapet, eller timer/produkter til ordre og fakturering. Proplan Time blir derfor en integrert del av de systemene dere allerede bruker, og kan fortsatt benyttes om en skulle velge et nytt system for fremtiden. (Som for eksempel skybasert.)

Vårt timesystem og tilhørende integrasjonsløsninger er utviklet på bakgrunn av de erfaringene vi har gjort i utallige ERP prosjekter. Ved å benytte en leverandør med et bredt kompetansemiljø innen lønn, økonomi og forretningsprosesser kan du være trygg på at vi finner en optimal løsning for din bedrifts behov.