Lønn og HR

En bedrifts viktigste ressurs er de ansatte. Ansatte som skal motiveres, lønnes, utvikles og følges opp. Proplan er sterke innenfor fagområdet lønn og personal - både når det gjelder produkter og tjenester.
Dette er viktig for at vi på best mulig måte skal kunne hjelpe våre kunder i korrekt bruk av programvaren. Våre konsulenter holdes jevnlig oppdatert på de regler som gjelder og de endringer som skjer.

Ønsker dere å sette bort oppgavene innenfor lønn? Les mer om våre Regnskaps- og Lønnstjenester