Huldt & Lillevik Ansattportal

Unngå dobbeltarbeid og feilkilder ved å la de ansatte selv fylle inn personalopplysninger, timer og fravær direkte i Ansattportal.

 • Tidsbesparende og kostnadseffektivt
 • Enkelt og brukervennlig

 Ansattportalen er spesielt egnet for bedrifter der man har manuelle timelister, geografisk spredte lokasjoner, eller klienter hos regnskapskontor som ønsker å registrere timer fravær via web.

 Fordeler for dine ansatte og din bedrift

 • Ansatte registrer timer, overtid og fravær selv.
 • Endrer selv utvalgte personopplysninger selv
 • Tilgang til lønnslipper
 • Tilgang til ansattkartotek
 • Tilgjengelig på IPAD/mobil
 • Unngår dobbeltarbeid og feilkilder
 • Varsling om transaksjoner til attestering på e-post/SMS
 • Leder har oversikt over timeforbruk på sin avdeling
 • Tett integrert med Huldt & Lillevik Lønn