Huldt & Lillevik Lønn Cloud

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 kan leveres som en Cloud-tjeneste. Over 700 Huldt & Lillevik kunder har valgt å benytte seg av cloud-tjenesten for å håndtere lønnsfunksjonen i sin bedrift.
Ved å velge Cloud-tjenesten fra Huldt & Lillevik har du enkelt tilgang til Huldt & Lillevik Lønn via web, uten å måtte investere i programvarelisenser, IT-infrastruktur eller personalressurser. Vi gir deg programvarene tilgjengelig via web og tar oss av alt teknisk vedlikehold. Cloud- gjør arbeidsdagen enklere!

Hvorfor velge Lønn Cloud?

- Raskt, enkelt og lett tilgjengelig
- Alltid oppdatert programvare
- Ingen lokalinstallasjon
- Bruk mindre tid fra eget teknisk personell
- Høy datasikkerhet
- Backup av dine data blir ivaretatt
- Serverplass der alt er lagret