Huldt & Lillevik Oppfølging

Personalstyringsverktøy fra A til Å

Huldt & Lillevik Oppfølging er et personalstyringsverktøy for oppfølging av ansatte gjennom hele arbeidsforholdet. Lederen varsles i forhold til forestående oppgaver og har til enhver tid full oversikt på sine ansatte.

Løsningen støtter og hjelper lederen med oppfølging. Få oversikt fra den ansatte kommer inn i bedriften og gjennom hele arbeidsforholdet. Lederen varsles i forhold til forestående oppgaver og har til enhver tid full oversikt på sine ansatte.

Hvorfor Huldt & Lillevik Oppfølging?

  • Leder har full oversikt over ferie/fravær, dokumenter, oppfølginger og hendelser på sine ansatte
  • Sykefraværsoppfølging med elektronisk rapportering direkte til sykemelder/NAV
  • Funksjon for gjennomføring av medarbeidersamtale
  • Systemet varsler leder/HR om kommende oppgaver og hendelser
  • Riktig sykefraværsstatistikk direkte fra systemet
  • Sjekklister ved nyansettelser og oppfølging i prøvetid
  • Full kompetanseoversikt
  • Slipper manuelt papirarbeid, alt lagres elektronisk på den ansatte
  • Integrasjon med Huldt & Lillevik Lønn
  • Tettere og raskere oppfølging gir også bedre trivsel og lavere sykefravær