Visma Lønn

Med Visma Lønn har du alltid full oversikt, oppdaterte tall og lett tilgang på historiske data. Integrasjonsmulighetene minimerer dobbeltføringer og feil, og systemet legger til rette for automasjon av repetitive arbeidsoppgaver. Visma Lønn er et moderne og innholdsrikt lønnssystem, som det er effektivt og intuitivt å arbeide i. Over 20.000 norske bedrifter har innsett dette og bruker i dag løsningen.

Med Visma Lønn har du full kontroll

- Omfattende og fleksibel rapportering med tilgang på all historikk.
- Eksperthjelp om du trenger. Komplett faglig oppslagsverk og et bredt kurstilbud.
- Kan integreres med Vismas økonomisystem og Visma.net Expense

Les mer om Visma Lønn på Visma sin hjemmeside.