Visma Lønn

Moderne lønnssystem som gir deg full oversikt, omfattende historikk og et solid rapporteringsverktøy.

Med Visma Lønn har du alltid full oversikt, oppdaterte tall og lett tilgang på historiske data. Integrasjonsmulighetene minimerer dobbeltføringer og feil, og systemet legger til rette for automasjon av repetive arbeidsoppgaver. Et moderne og innholdsrikt lønnssystem, som det er effektivt og intuitivt å arbeide i. Over 20.000 norske bedrifter har innsett dette og bruker i dag løsningen.

Med Visma Lønn har du full kontroll

  • Høy brukervennlighet og bred funksjonalitet
  • Nettbaserte løsninger for alle ansatte
  • Tilgang til landets største fagmiljø for lønn og HR

Lønnsystem som passer godt til bedrifter med 15-20 ansatte eller mer.
For mindre bedrifter anbefaler vi Visma.net Payroll.

En løsning som kombinerer det beste av tradisjonell lønnsfunksjonalitet, med det siste av nettbaserte løsninger og mobilapper. Gi din bedrift og dine kolleger de beste forutsetningene for smart og effektivt lønn- og HR-arbeid.

Les mer

Ønsker du et nettbasert lønnssystem?

Lønnssystemet Visma.net Payroll er nettbasert og kan tilpasses både små og store bedrifter. Fra 199 kr per måned.

Les mer

Hvorfor velge Visma Lønn?

Velg et lønnssystem du kan stole på. Visma Lønn har vært i det norske markedet i lang tid, og vil ha et høyt utviklingstempo i årene som kommer. Under ser du noen av grunnene til at 40 000 norske arbeidsgivere i dag benytter dette som lønnsystem.

Visma Lønn er utviklet med brukeren i sentrum. Enkelt og effektivt å jobbe i.

 Minst mulig manuelt arbeid, mest mulig automatisering. .

 Ansatte registrerer utlegg, fravær, ferie og timer på nett og mobil.

 Enkel og automatisert rapportering til det offentlige, i henhold til lover og regler. .

 Sjekk historikk og hent ut rapporter etter behov.

Visma Lønn Lønnssystem

Visma Lønn er bygget for å gjøre det enkelt å jobbe med et komplekst og omfattende fagfelt. Derfor er lønssystemet over mange år utviklet på bakgrunn av brukernes tilbakemeldinger.

Nettbaserte løsninger

Tiden for innsending av kompliserte lister og skjemaer er forbi. Med Visma Lønn får alle ansatte og ledere tilgang til nettbaserte løsninger og mobilapper som forvandler kjedelige administrative rutiner til en lek.

  • Ansatte tar hånd om utlegg, timer, ferie og fravær på nett og mobil
  • Ledere håndterer alle godkjenningsoppgaver på nett og mobil
  • Lønningsansvarlig får alle relevante data automatisk inn i lønnssystemet

Ønsker du mer informasjon om Visma Lønn?

Kontaktskjema