VISMA LØNN

Visma Lønn er et moderne lønnssystem som gir deg full oversikt, omfattende historikk og et solid rapporteringsverktøy.

Med Visma Lønn har du alltid full oversikt, oppdaterte tall og lett tilgang på historiske data. Integrasjonsmulighetene minimerer dobbeltføringer og feil, og systemet legger til rette for automasjon av repetive arbeidsoppgaver. Visma Lønn er et moderne og innholdsrikt lønnssystem, som det er effektivt og intuitivt å arbeide i. Over 20.000 norske bedrifter har innsett dette og bruker i dag løsningen.

Med Visma Lønn har du full kontroll

  • Omfattende og fleksibel rapportering med tilgang på all historikk.
  • Eksperthjelp om du trenger. Komplett faglig oppslagsverk og et bredt kurstilbud.
  • Kan integreres med Vismas økonomisystem og Visma.net Expense

Visma Lønn passer godt til bedrifter med 15-20 ansatte eller mer. For mindre bedrifyer anbefaler vi Visma.net Payroll.

Les mer om Visma Lønn på Visma sin hjemmeside.

Ønsker du mer informasjon om Visma Lønn?

Kontaktskjema