Proplan Insight

Proplan Insight effektiviserer utleie og vedlikehold av utstyr

Trenger din bedrift bedre oversikt over utstyrsparken? Vet dere hvor de ulike objektene til enhver tid befinner seg og hva som er status? Hva er servicehistorikken på utstyret? Kan utnyttelsesgraden på utstyret økes? Dette er noen av utfordringene Proplan Insight hjelper deg å løse.

Les hvordan Proplan Insight automatiserer og effektiviserer hele verdikjeden hos Euro Offshore AS (Nå Modex AS).

Har din bedrift en utstyrspark som leies ut eller flyttes mellom ulike prosjekter/lokasjoner? Og som i tillegg kanskje trenger jevnlig kontroll og vedlikehold? Da kjenner du til hvor viktig det er å ha full oversikt for å effektivisere driften og øke omløpshastigheten på utstyret. Uten et godt system for dette kan resultatet bli mye unødvendig tid på administrativt rutinearbeid og tap av potensiell inntekt. Proplan Insight hjelper deg å holde oversikt og kontroll.  

Systemet integreres med ditt ERP system og konfigureres til bedriftens arbeidsprosesser, helt uavhengig av virksomhetsområde. Med Proplan Insight elimineres manuelle rutiner og dere kan oppnå gevinster som; bedre utnyttelsesgrad, mindre risiko, tidsbesparelses og økt lønnsomhet. 

Funksjonalitet:

 • Tracking av serienummer
 • Full sporbarhet på utstyr
 • Automatiserte prosesser
 • Sjekklister
 • Servicehistorikk
 • Rapportering
 • Data i sanntid
 • Alltid tilgjengelig
 • Integrasjon med ERP System
 • Google Play App for mobil

Gevinster:

 • Alltid oppdatert utstyrsdata
 • Full kontroll og oversikt på utstyr
 • Bedre utnyttelsesgrad på utstyr
 • Tidsbesparelser
 • Økt utstyrslevetid og redusert risiko
 • Pålitelig beslutningsgrunnlag
 • Enklere ordre/fakturahåndtering
 • Kvalitetssikret vedlikeholdsarbeid

 

Se vår video som gir et eksempel på hvordan Proplan Insight brukes av en bedrift som driver med offshore containerutleie: