Servicemodul

Servicemodulen sikrer at service/vedlikehold blir utført til rett tid og med rett kvalitet.

Service og vedlikehold er viktig og nødvendig, men skal samtidig utføres så effektivt som mulig og med tilfredsstillende kvalitet. Innen dette feltet har mange bedrifter et klart forbedringspotensial. Med Proplan Insight kan du oppnå gevinster i form av spart tid og kostnader, bedre beslutningsgrunnlag og mer fornøyde kunder.  

Hvorfor velge Servicemodulen?

  • Sikrer at service blir utført til rett tid – forlenger utstyrets levetid og reduserer risiko for driftsstans.
  • Automatisk datafangst via RFID eller QR koder reduserer tidsbruk og øker datakvaliteten
  • Full servicehistorikk og gjeldende status tilfredsstiller raskt de involverte parters info.behov og dokumentasjonskrav.
  • Kvalitetssikring av serviceleveransen i henhold til sjekklister/vedlikeholdsavtaler – gjør det enklere for servicemedarbeideren.
  • Presise rapporter gir godt beslutningsgrunnlag mht. ressursutnyttelse, lønnsomhet per utstyrstype, planlegging av serviceoppgaver m.m.

Se en kort demo av løsningen på videosiden vår.  

Tilbake til Proplan Insight