Styringsgruppen er et brukerforum bestående av kunder som bidrar med forslag til utvikling og sikrer at funksjonalitet som er nødvendig blir tatt hensyn til i videre utvikling av vår applikasjon.

Tilbake til Proplan Tiltak

Denne siden er opprettet etter oppfordring fra deltakerne på Proplan Attføring Brukerkonferanse 2013. (Løsningen endret navn fra Proplan Attføring til Proplan Tiltak oktober 2017).Formålet med siden er å være en kanal hvor Styringsgruppen kan dele informasjon om sitt arbeid. Den vil bli oppdatert med oppsummeringer fra gruppens fremtidige møter samt annen relevant informasjon fra gruppen.

Styringsgruppens mandat

Styringsgruppen er et forum som representerer kundenes ønsker og tilbakemeldinger på produktet.

Styringsgruppen oppgave var opprinnelig å utarbeide en kravspesifikasjon til fremtidens løsning. Da dette arbeidet var fullført ble mandatet endret til å være et forum som representerer kundenes ønsker og tilbakemeldinger på produktet. Gruppen har møte ca. annenhver måned, oftest via videokonferanse.

Repesentanter: 

  • Nord: Stein Olav Rogne - Bodø industri AS
  • Vest: Wenche Iren Warberg - A2g Gruppen AS
  • Sør: Jan-Eric Gran - Proflex AS
  • Øst: Geir Nilsen - Deltagruppen AS
  • Vekst / ASVL: Ove Jensen- Delecto AS
  • Ekstra: Heidi Karlsson Malcolm- iFokus AS

Proplan:

Bjørn Roar Nordgård (Produkteier)
Harald Indrebø (Ansvarlig Proplan Attføring / reg.dir ØST)

Ved behov:
Svein Fagerland (Daglig leder, Proplan Utvikling)

Representasjon

Det er ønskelig at bedriftene har ulik størrelse, behov og geografisk spredning for å kunne speile den totale kundegruppen best mulig. Gruppen settes sammen basert på valg i forbindelse med den årlige Brukerkonferansen. 

Facebook Grupper

Styringsgruppen har tatt initiativ til en egen lukket Facebookgruppe som kan være et forum for å dele erfaringer rundt Proplan Tiltak.

Gruppene drives ikke av Proplan men av de respektive styringsgruppemedlemmene.  Bli med i Facebookgruppen her.

 

Aktuelt:  

Proplan Tiltak Brukerkonferanse 2017

Brukerkonferansen ble avholdt 25. - 26. oktober 2017

Under årets konferanse lanserte vi Proplan Tiltak som det nye navnet på løsningen,

 

Proplan Tiltak Versjonshåndtering

Fra og med 2017 begynner vi å navngi våre versjoner med år og releasenummer. Første release i 2017 får dermed versjonsnummer 17.1, neste 17.2 osv.
I stedet for å ha en hovedversjon i året som tidligere, velger vi nå å komme med flere mindre versjoner. Dette gjør vi for å kunne levere raskere til kunder som ønsker oppgraderinger og imøtekomme krav/ønsker fra våre kunder, NAV og bransjeorganisasjoner.

Versjon 17.1 - Dokument

Versjon 17.2 - Dokument

Versjon 17.4 - Dokument

 

Styringsgruppens møter 2017

Neste møte planlagt vår 2018

 

Møte 10.10.2017 - Referat

Møte 22.08.2017 - Referat

Møte 13.06.2017 - Referat

Møte 09.05.2017 - Referat

Møte 04.04.2017 - Referat

Møte 14.02.2017 - Referat

 


Har du spørsmål eller innspill til Styringsgruppen? Skriv direkte e-post til en av deltakerne eller bruk følgende kontaktskjema. 


Kjenner du noen som ønsker tilgang til denne siden? Send dem link til følgende kontaktskjema eller be dem kontakte Proplan Support.