Nexima

Nexima leverer systemløsninger for budsjettering, prognose, rapportering og analyse.

Nexima sitt produktspekter omfatter i dag Nexima Budsjett og Prognose, Nexima Finansrapporter for Visma Rapportering og Nexima Konsoliderte rapporter for Visma Rapportering.

Alle rapportløsninger med full integrasjon til Visma Business og Visma Global. Det er lagt vekt på at det skal være effektivt og raskt å presentere tallene på en god måte. 

Les mer på Nexima sin hjemmeside.