Timeregistrering

Timeregistrering og timefangst bør være enkelt, gi god oversikt og ta minimalt med tid. Dessverre er virkeligheten ofte en annen i mange bedrifter.

Tidkrevende manuell føring, uklarheter i forhold til regler og svikt i godkjenningsprosesser kan gjøre oppgaven til en byrde for både medarbeidere og ledere. Les mer om hvordan Proplan Time kan hjelpe deg med disse utfordringene.

Proplan Time er et web-basert system for timeregistrering utarbeidet for å gi de ansatte enklere timeføringsprosesser samt gi ledelsen god oversikt og beslutningsgrunnlag.