Proplan Time

Timesystem og timelister - Enkelt, oversiktlig og lønnsomt

Proplan Time er et timeregistreringssystem som har effektivisert timeprosessene for over 35 000 brukere i en rekke ulike bransjer med en løsning som tilpasses hver bedrifts unike måte å jobbe på.

Tid er ofte den ressursen en bedrift føler de har minst av. I en hektisk hverdag brukes stadig mer tid på administrative oppgaver. Proplan Time hjelper din bedrift å frigjøre tid til kjernevirksomheten gjennom et effektivt system for timeregistrering. De ansatte reduserer tiden de bruker på å føre timelister og timeregistrering, ledere kan godkjenne med et par tastetrykk og lønns- og regnskapsmedarbeideren kan hente data rett inn i sine systemer. I tillegg vil rapporter med høy datakvalitet sikre bedriften både bedre oversikt og beslutningsgrunnlag for avgjørelser.

  • Svært brukervennlig registrering på web eller mobil.
  • Fleksible kontroll- og godkjenningsprosesser.
  • Timeføring mot komplekse prosjektstrukturer.
  • Integrasjon med en rekke ulike lønns- eller økonomisystem.

 

 Proplan Time kan gi din bedrift gevinster som

  • Redusert tidsbruk til registrering, kontroll og utbetaling av variabel lønn.
  • Bedre datakvalitet og rapportering.
  • Automatisert faktureringsprosess og et raskere oppdatert og mer korrekt prosjektregnskap.
  • Mer fornøyde medarbeidere, ledere og administrasjon.

Besøk proplantime.no for å lese mer om produktet og kundeomtaler.

 

Se introduksjonsvideo til Proplan Time