PROPLAN INSIGHT

Proplan Insight effektiviserer utleie og vedlikehold av utstyr

Trenger din bedrift bedre oversikt over utstyrsparken? Vet dere hvor de ulike objektene til enhver tid befinner seg og hva som er status? Hva er servicehistorikken på utstyret? Kan utnyttelsesgraden på utstyret økes? Dette er noen av utfordringene Proplan Insight hjelper deg å løse.

Les hvordan Proplan Insight automatiserer og effektiviserer hele verdikjeden hos Euro Offshore AS (Nå Modex AS).

Har din bedrift en utstyrspark som leies ut eller flyttes mellom ulike prosjekter/lokasjoner? Og som i tillegg kanskje trenger jevnlig kontroll og vedlikehold? Da kjenner du til hvor viktig det er å ha full oversikt for å effektivisere driften og øke omløpshastigheten på utstyret. Uten et godt system for dette kan resultatet bli mye unødvendig tid på administrativt rutinearbeid og tap av potensiell inntekt. Proplan Insight hjelper deg å holde oversikt og kontroll.

Systemet integreres med ditt ERP system og konfigureres til bedriftens arbeidsprosesser, helt uavhengig av virksomhetsområde. Med Proplan Insight elimineres manuelle rutiner og dere kan oppnå gevinster som; bedre utnyttelsesgrad, mindre risiko, tidsbesparelses og økt lønnsomhet.

 

Funksjonalitet:

Tracking av serienummer
Full sporbarhet på utstyr
Automatiserte prosesser
Sjekklister
Servicehistorikk
Rapportering
Data i sanntid
Alltid tilgjengelig
Integrasjon med ERP System
Google Play App for mobil

Gevinster:

Alltid oppdatert utstyrsdata
Full kontroll og oversikt på utstyr
Bedre utnyttelsesgrad på utstyr
Tidsbesparelser
Økt utstyrslevetid og redusert risiko
Pålitelig beslutningsgrunnlag
Enklere ordre/fakturahåndtering
Kvalitetssikret vedlikeholdsarbeid

Se vår video som gir et eksempel på hvordan Proplan Insight brukes av en bedrift som driver med offshore containerutleie:

Servicemodul

Servicemodulen sikrer at service/vedlikehold blir utført til rett tid og med rett kvalitet.

Les mer

Utleiemodul

Med uteleiemodulen har du full kontroll og oversikt på bedriftens utstyr til enhver tid.

Les mer

Video

Ta en titt på noen av våre demovideoer.

Les mer