2 minutter

Etter over 26 år med kun mindre justeringer i vår logo har vi valgt å fornye oss. Vi presenterer derfor vår nye logo og sier velkommen til en ny visuell identitet som skal følge oss i årene fremover.

Selv om logo er helt ny blir den blå fargen med oss videre, men i mange flere nyanser. Blått representerer tillit og profesjonalitet, noe vi håper dere kunder forbinder oss med. Samtidig skal flere fargenyanser vise at vi stadig har utvidet vår virksomhet til ulike felt. Vi er ikke lenger kun en software-forhandler, men en totalpartner innen programvareløsninger, rådgivning og regnskapstjenester.

Vårt sterke lag av systemkonsulenter, prosessrådgivere, regnskapsførere og utviklere gjør at vi kan se kundens utfordring fra flere vinkler og på ulike plan. Vi gjør vårt beste for å finne løsningen som passer kunden best – og den må gjerne være «utenfor boksen». Det er slik vi har hentet inspirasjon til vårt nye symbol – en logo som er bygget opp av ulike plan, som danner en boks satt sammen som en P, i tillegg til navnetrekket Proplan.

Vi har i mange år også brukt en egen logo for våre egenutviklede løsninger – logoen «Time». Denne logoen var tett knyttet opp mot produktet for timeregistrering, men fases nå ut fordi porteføljen av løsninger med tiden har blitt stadig bredere. Vi tilbyr ikke lenger bare en egenutviklet løsning for timefangst, men for kvalitet/HMS, personal, elektroniske mannskapslister, utleie- og service og ikke minst vår bransjeløsning for tiltaksarrangører. Å samle alle disse under samme merkeparaply vil gjøre det enklere for kunden å forstå at det er Proplan som er produsenten og hvordan hele produktporteføljen henger sammen.

Om få dager lanserer vi også en ny hjemmeside. Den vil fremstå i ny drakt, men det kanskje viktigste er at den tekniske plattformen blir byttet ut for å kunne bedre tilpasse siden til brukernes behov og ønsker. Den første steinen er lagt nå ved lansering, men arbeidet fortsetter kontinuerlig.

Vi i Proplan er stolte av bedriften vår og verdiene den er bygget på. Hensyn, samspill, ærlighet og glede bringer vi med oss videre selv om utseendet vårt nå er forandret.

Leave a Reply