Proplan Tiltak Brukerkonferanse 2017

By 30/10/2017Nyheter, Tjenester

Proplan Tiltak Brukerkonferanse 2017

Årets Proplan Tiltak Brukerkonferanse gikk av stabelen på Gardermoen 25-26. oktober 2017. En fullsatt sal, engasjerte deltakere og interessante foredrag. Vi lanserte nytt navn, ny versjon og presenterte hvor veien går videre. Både kunder og eksterne foredragsholdere fortalte om interne prosesser, muligheter, utfordringer og trendene fremover.

Bransjen er i endring, og vi må endres oss med den. Det som før kaltes attføringsbedrifter er i dag arbeidsinkluderingsbedrifter og tiltaksarrangører. Ordet «attføring» har de siste årene blitt et mer negativt ladet ord, og stadig flere aktører, interesseorganisasjoner og bedrifter går bort fra å bruke det. Vi har derfor valgt å endre navnet Proplan Attføring til Proplan Tiltak.

Mange viktige spørsmål ble adressert under konferansen; Hvordan kan man jobbe mer effektivt? Hvordan kan vi være mer tilgjengelige på mobil, samtidig som vi skal ivareta personvern og sikkerhet? Kommer løsningen i skyen? Hvordan vil det påvirke måten vi jobber? Hva er mulighetene og utfordringene?

Etter 10 gode sesjoner, brukerkurs og workshop har gjort en liten oppsummering:

Fra Simen Markussen i Frischsenteret fikk vi innsikt i utviklingen innen sysselsetting og sosial mobilitet før og nå. Hva kan vi forvente av fremtiden – roboter, innvandrere og omstilling. Markussen stiller et åpent spørsmål; Det vi ser er at de fattigste faller fra, som oftest på grunn av mangel på utdanningsmuligheter. Vi ser at utdanning blir stadig viktigere. Er lav kompetanse den nye «nedsatt arbeidsevne»?

Under hver Brukerkonferanse får vi innspill til endringer fra kunder og styringsgruppen, og i den nye versjonen har vi tatt utgangspunkt i mange av forslagene fra 2016 og jobbet videre med dette.

  • Vi har lansert SMS-modulen til Proplan Tiltak, som gir mulighet til direkte kommunikasjon fra Proplan Tiltak ut til jobbsøkere.
  • Prosesstyringsmodulen er videreutviklet med ny funksjonalitet.
  • Timeregistrering med Proplan Time er nå integrert med Proplan Tiltak. Da med timeføring for egne ansatte, jobbsøkere og eksterne.

Hva jobber vi med akkurat nå? Proplan Time har lenge vært på mobil, men nå er det også lansert en app for å forenkle arbeidet med dette. Et annet ord som stadig går igjen, er «sky». Skal Proplan Tiltak opp i «skyen»? Proplan Utvikling er i gang med et prosjekt for å muliggjøre dette. I første omgang vil en skyløsning kunne ta imot funksjonaliteten i Proplan Tiltak, men det er på et mer langsiktig perspektiv at Proplan Tiltak kommer som en ren skyløsning.

(Bilde: Gro Ingvardsen og Jan Eric Gran fra Proflex)

Gro Ingvardsen og Jan Eric Gran fra Proflex holdt et foredrag om «Attføring i farta» hvor effektivitet og tilgjengelighet var viktige poenger. De har i dag integrert timeløsningen Proplan Time med Proplan Tiltak. «Hvordan være enda mer effektiv i arbeidet med Proplan Tiltak og Proplan Time», spør Ingvardsen. De hadde konkrete ønsker og ideer til dagens løsninger. De ønsker enkle, sømløse og effektive løsninger.

Effektivitet var også et viktig tema for Berit Lundberg, Key Account Manager og Næringslivskontakt i Arba Inkludering som presenterte næringslivsmodellen deres. «Gode rutiner og prosesser gir resultater i form av flere i jobb raskere og øker effektiviteten i inkluderingsarbeidet» forteller Lundberg.

Tone Engebretsen er IKT-sjef og Personvernombud i GREP Grenland AS. Hun er svært interessert i og har fordypet seg i personvern og den nye personvernforordningen «GDPR». «Vi trenger personopplysningene for å gjøre jobben vår, men vi må ha rutiner på hvordan vi kan ivareta denne informasjonen på en god og sikker måte», forteller Engebretsen. GDPR er et felles regelverk for personvern på tvers av innbyggere i Europa som trer i kraft mai 2018. Engebretsen utfordrer salen; «Hvordan kan vi ivareta personvern i et samfunn hvor man stadig er mer digital, tilgjengelig og mobil?»

(Bilde: Tone Engebretsen fra GREP Grenland AS)

Kort fortalt er trendene og fokuset i denne bransjen de samme som ellers i næringslivet. De ønsker å jobbe mer effektivt, de ønsker å være mobile og ha løsninger som tilrettelegger for dette, og de ser mot «skyen». Brukerne er fornøyd med hvordan Proplan Tiltak fungerer, samtidig som mulighetene er mange. Vi i Proplan ser frem til å fortsatt kunne tilby en god løsning for arbeid- og inkluderingsbedrifter, samtidig som vi videreutvikler for fremtiden.

Takk for en flott brukerkonferanse.