PROPLAN KVALITET

Proplan Kvalitet er et fullverdig kvalitetssystem integrert med Proplan Tiltak. Det kan også integreres med andre kvalitets- og dokumenthåndteringssystemer for videre behandling.

Stadig flere bedrifter må jobbe systematisk med kvalitet og HMS for å innfri krav fra kunder, overholde lover og forskrifter og for å redusere kostnader i forbindelse med feil. «Å gjøre det riktig første gang» er den underliggende tanken bak kvalitetsarbeidet, noe som kan gi økt lønnsomhet for bedriften.

Funksjonalitet:

  • Ansatte og jobbkonsulenter har enkel tilgang til rapportering av ulike typer hendelser fra mobil enhet. (Skader, observasjoner, endringsforslag m.m.)
  • Forhåndsdefinerte sjekklister fylles ut og sikrer at arbeid blir gjennomført i henhold til definerte prosesser.
  • Ikke-sensitiv dokumentasjon fra ulike kilder tilgjengeliggjøres på mobil.

Les alt om Proplan Kvalitet her.

Kontakt oss

Ta kontakt dersom du har noen spørsmål

Kontakt oss