PROPLAN TILTAK

Proplan Tiltak sørger for en helhetlig kvalitetssikring av attføringsprosessen. Systemet gir full oversikt over jobbsøkere på tiltak, hvor de er i attføringsløpet og aktiviteter de skal gjennom. Programmet oppfyller kravene i databehandleravtalen med NAV og bidrar til å forenkle arbeidet med rapportering.

I løsningen kan man også registrere:

 • journaler
 • fravær
 • kompetanseutvikling
 • bruk av timer
 • m.m.

Funksjonalitet:

 • Det finnes mange ferdige rapporter til bruk mot NAV og andre eksterne mottakere, herunder ukerapporter, tertialrapporter, halvårsrapporter, årsstatistikker og refusjonskrav.
 • Systemet har eget bedriftsregister hvor man kan følge opp jobbsøkere som er ute i hospitering eller i ekstern arbeidspraksis.
 • Fleksibel tilgangsstyring sikrer forsvarlig bruk av systemets data. Alle endringer og bruk av systemet blir loggført.
 • Løsningen håndterer informasjonsdeling, ressursallokering, dokumenthåndtering, statistikk.
 • Brukerdefinerte utvalg og faner gjør det enkelt for den ansatte å tilpasse programmet til eget bruk.

Det er etablert et eget brukerforum (Styringsgruppen) bestående av kunder som bidrar med forslag til utvikling og sikrer at funksjonalitet som er nødvendig blir tatt hensyn til i videre utvikling av systemet.

Ved å velge Proplan Tiltak © får deres virksomhet også tilgang til dyktige konsulenter med lang erfaring innen attføring og systemer for bransjen. Proplan AS kan bidra til intern kvalitetssikring, samt være en rådgiver for optimal utnyttelse av systemets muligheter.

Integrasjoner

Proplan Tiltak er godt tilrettelagt for integrasjoner, f.eks til timesystem eller HMS/Kvalitetssystem.

Velger man f.eks å integrere Proplan Tiltak med Proplan Kvalitet får man tilgang til følgende funksjonalitet:

 • Ansatte og jobbkonsulenter har enkel tilgang til rapportering av ulike typer hendelser fra mobil enhet. (Skader, observasjoner, endringsforslag m.m.)
 • Forhåndsdefinerte sjekklister fylles ut og sikrer at arbeid blir gjennomført i henhold til definerte prosesser.
 • Ikke-sensitiv dokumentasjon fra ulike kilder tilgjengeliggjøres på mobil.

Les alt om Proplan Kvalitet her.

Prosesstyringsmodulen ga oss trygghet for at oppgavene ble utført riktig, og vi sparte mye tid og ressurser på enklere opplæring og mindre feil.

Trine BroxIDEA Kompetanse

Vi er avhengige av å ha et system som prosesstyringsmodulen som dokumenterer arbeidet og muliggjør kontinuerlig kvalitetsarbeid.

Grethe ElveboTromsprodukt

Ved å bruke Proplan Tiltak har vi kvalitet i alle ledd. Det er et svært godt oppfølgingsverktøy som gir oss helhetlig kvalitetssikring og kontroll.

Ove JensenDelecto AS

Vi kan raskt identifisere resultatendringer og igjen dykke inn i tallene for å finne sammenheng. Systemet gir god oversikt og kontroll som gir meg og ledelsen godt grunnlag for videre arbeid

Geir NilsenDeltagruppen AS

Proplan Tiltak er mitt viktigste verktøy i det daglige arbeid som attføringsleder. Vi kan ta ut mange ulike oversikter som vi bruker i kvalitetssikringen av leveransene våre.

Grete KristiansenDurapart AS

Proplan Tiltak er tilpasset våre behov, og vi unngår dermed å ha et system hvor vi ikke får utnyttet alle funksjoner som finnes. Vi i Aski er svært fornøyd med Proplan Tiltak og kan anbefale det vider...

Rigmor EikeAski AS

Ønsker du mer informasjon om Proplan Tiltak?

Kontaktskjema