SMS TJENESTE

Kommunikasjon mellom med jobbsøkeren.

SMS tjenesten gjør det mulig å kommunisere direkte med den enkelte jobbsøker og ansatte på SMS fra Proplan Tiltak. Det er en 2-veis SMS løsning, det vil si at jobbsøker kan svare på SMS og svaret blir logget i jobbsøkerens journal.

Med SMS tjenesten er det nå mulig å sende SMS direkte fra Proplan TIltak i forbindelse med oppmøte, møteinnkalling og andre påminnelser/forespørsler. Funksjonaliteten i modulen er tilgjengelig for både ansatt og jobbsøker gjennom en knapp som heter «Send SMS». Når melding er sendt, lagres den i journal. Dersom det svares på SMS, lagres også svaret i journalen, samt at den som har sendt meldingen får beskjed på SMS. Da enkelte meldinger kan være sensitive, velger dere selv i oppsettet om svaret kun skal være tilgjengelig i journalen, eller også vises i SMS meldingen.

Innstillinger for SMS

Det er mulig å velge journaltyper som finnes fra før av, eller opprette egne journaltyper for SMS. Egen meldingssignatur og informasjon om firma legges inn samt hvilke opplysninger som SMS og kvitteringer fra Proplan Tiltak skal inneholde.

Veien videre

SMS tjenesten kan kobles opp mot prosesstyringsmodulen, slik at systemet kan generere forhåndsdefinerte meldinger til jobbsøker.

Gevinster:

  • Muliggjør rask 2-veis kommunikasjon med jobbsøkere, selv om jobbsøker ikke har e-post.
  • Raskere informasjon ut/inn med SMS i motsetning til e-post.
  • Bedre oppfølging av jobbsøkere ute i arbeidspraksis.
  • Påminnelser kan gi høyere oppmøteprosent/avtaler huskes.
  • Kan bedre kommunikasjonen mellom ansatte internt.
  • Bidrar generelt sett til høyere kvalitet i attføringsarbeidet.

Kontakt oss

Ta kontakt dersom du har noen spørsmål

Kontakt oss