1 minutt

Proplan Utvikling er sertifisert som Microsoft Gold Partner.

Proplan Utvikling slutter seg til topp 1% av Microsoft-partnere ved å oppnå gullstatus.

Å være «Microsoft Gold Partner» betyr at Proplan Utvikling er blant Microsofts høyeste sertifiserte partnere. Det å bli sertifisert som Gullpartner er et kvalitetsstempel som viser at vi har høy kompetanse og erfaring gjennom høyt sertifiserte medarbeidere, dokumenterte kundereferanser og et høyt antall leverte løsninger.

Proplan Utvikling står bak våre løsninger for timeregistrering (Proplan Time), elektroniske mannskapslister til bygg- og anleggsbransjen (Proplan Mannskapsliste), kvalitetssystem (Proplan Kvalitet), og system for attføringsbransjen (Proplan Attføring).

Det er kun virksomheter som har høy kompetanse og ekspertise innenfor Microsoft-teknologier som kan bli gullpartner. For å bli kvalifisert som gullpartner må man oppnå en god del kvalifiseringspoeng. Det innebærer bl.a. at Microsoft gjennomgår og godkjenner noen av våre produkter, får bekreftet at våre produkter har en stor brukerbase og at våre ansatte innehar høy kompetanse på Microsoft teknologi. Alle Microsoft Certified Gold Partnere må fornye sin status hvert år og bli gjennomgått på kriterier på ny.

For deg som kunde betyr dette at du har en leverandør som utvikler og leverer løsninger som tilfredsstiller høye krav, og som er basert på oppdatert teknologi. Gullpartnere blir ekstra godt tatt vare på og, og vi får tilgang til spesialkompetanse fra Microsoft, egen partnerkontakt og utvidet støtte til markedsføring, salg og teknisk support.

Leave a Reply