SKYBASERT REGNSKAP

I dag forventer du mer av din regnskapsfører enn et korrekt utført regnskap eller lønnskjøring. Du vil gjerne ha oversikt over bedriftens situasjon og nøkkeltall, mulighet for å gjøre deler av jobben selv og kompetent rådgivning fra en sparringspartner. I tillegg skal det helst skje umiddelbart – akkurat når DU trenger det!

Ved å benytte skybaserte regnskapsløsninger er det akkurat det vi kan tilby. Har du nett – har du tilgang, enten fra PC, nettbrett eller mobil. Til alle rapportene deres og de tjenestene dere har valgt å utføre selv.

Proplan Regnskap benytter blant annet Tripletex og Visma.net som skyløsninger for våre kunder. Disse løsningene gjør at vi kan få til en optimal arbeidsfordeling oss imellom. Både vi og dere bruker mindre tid på manuelle oppgaver som i stedet kan løses med automatisering, og det gir bedre tid til analyse og styring basert på oppdaterte tall.

Gjennom vår tilknytning til søsterselskapet Proplan AS, har vi høy kompetanse innenfor IT. Vi har kombinasjonen av tung fagkunnskap på regnskap og HR og dybdeinnsikt innen systemløsninger, automatisering og digitalisering av forretningsprosesser. Vi er godt rustet til å betjene kunder som ønsker å ligge et hakk foran i den nye digitale hverdagen.

Kontakt oss

Ta kontakt dersom du har noen spørsmål

Kontakt oss