Våre tjenester

I Proplan Regnskap ønsker vi at regnskapsfører og kunde skal jobbe tett. Som en ekstern fagperson som kjenner bedriften godt kan vi se på driften deres med «nye øyne» og komme med råd om smarte tiltak som kan øke konkurransekraften.

Mange av våre kunder har derfor som rutine at man tar en felles regnskapsgjennomgang annenhver måned for å få større innsikt, se på muligheter og diskutere små og store spørsmål. I tillegg etablerer vi faste rapporteringsrutiner i ønskede intervaller med hver enkelt kunde. Dette er rapporter som skal gi innsikt og merverdi for deg som kunde. Det skaper samtidig kontinuitet å analysere tallene med jevne mellomrom. I tillegg kan du gjennom våre løsninger også få muligheten til å se oppdaterte rapporter akkurat når det passer deg best.

Våre medarbeideres ambisjon er å bidra aktivt til videreutvikling av kundens virksomhet, og ikke minst hjelpe deg å styre unna fallgruver underveis.

Vi har erfaring med:

 • Lønn og personal
 • Økonomi og regnskap
 • Rapportering
 • Skybaserte løsninger
 • Årsoppgjør og ligningspapirer
 • Avdelingsregnskap og prosjektregnskap
 • Budsjettering og analyser
 • Økonomisk rådgivning
 • Effektive forretningsprosesser
 • Regnskapsanalyse
 • Budsjettering
 • Firmaetablering
 • Kjøp og salg av virksomhet
 • Skatterådgivning
 • Refinansiering
 • Likviditet

Lønnstjenester

Lønn og personal er et krevende og stort fagfelt, med mange fallgruver. Vi kan bistå deg helt eller delvis innen lønn og personal. Du sender lønnsgrunnlaget for den enkelte ansatte til oss. Vi registrerer grunnlagene og foretar utkjøring av lønn.

Les mer om våre lønnstjenester

Proplan Regnskap har lang erfaring og kompetanse på tvers av størrelse, bransjer og innen flere lønnssystemer,. Vi kan bistå din bedrift med å håndtere oppgavene knyttet til lønn og personal. La oss hjelpe deg med lønnskjøringen fra A-Å, håndtere deler av det eller la oss levere effektiv programvare som forenkler lønnsprosessene

Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Kontroll og registrering av lønnsgrunnlag
 • Kontroll/bistand med reiseregninger
 • Utkjøring og utsendelse av lønnsslipper
 • Terminoppgaver for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
 • Oversiktlige feriepengelister
 • Ryddig avstemmingsarbeid
 • Utarbeidelse av lønns- og trekkoppgaver
 • Øvrige rapporter og statistikker

Fordeler ved å sette ut lønn og personal til Proplan Regnskap:

 • Du får lett tilgjengelig oversikt over daglig drift, avvik og resultat.
 • Bedrifter blir mindre sårbar når dere ikke er avhengig av få personer til viktige oppgaver.
 • Vi tilbyr regnskapsførere med lang erfaring og oppdatert fagkompetanse rundt gjeldende regler innen økonomi og regnskap.
 • Du får en uavhengig samarbeidspartner som blir kjent med din bedrift, og som kan gi innspill og nye syn på driften.

Regnskapstjenester

Vi kan bistå din bedrift med regnskapsoppgaven. Kanskje vi kan fungere som din økonomiavdeling? Du velger selv hvor mye du ønsker å benytte deg av våre tjenester, enten om vi skal ta deler av eller hele regnskapsjobben. Mange bedrifter vil kunne oppnå store fordeler ved å sette bort hele eller deler av økonomi- og regnskapsfunksjonene i bedriften.

Les mer om våre regnskapstjenester

Proplan Regnskap har som mål alltid å gjøre jobben så enkel og effektiv for våre kunder som mulig. Med brukervennlige systemer og programvare fra en rekke kjente leverandørerreduserer vi manuelt arbeid og automatiserer de oppgaver som tillater det.

 • Mer forutsigbare kostnader.
 • Bedrifter blir mindre sårbar når dere ikke er avhengig av få personer til viktige oppgaver.
 • Vi tilbyr regnskapsførere med lang erfaring og oppdatert fagkompetanse rundt gjeldende regler innen økonomi og regnskap.
 • Du får en uavhengig samarbeidspartner som blir kjent med din bedrift, og som kan gi innspill og nye syn på driften.

Regnskapsoppgaver må gjøres, men kan være svært ressurskrevende og ikke direkte verdiskapende for bedriften. La Proplan Regnskap ta seg av jobben, slik at deres økonomi- og personalavdeling får dere mer tid til å jobbe med det dere kan best – kjernevirksomheten.

Rådgivningstjenester

Ingen firmaer er identiske i  hverken størrelse, drift eller ambisjoner. Det eneste de har til felles er ønsket om effektiv og lønnsom drift som gir resultater. Proplan Regnskap gir råd og bistand til alt fra enkeltmannsforetak som trenger kontroll på utgiftene, til store aksjeselskaper som ønsker innspill til modernisering og effektivisering av driften.

Les mer om våre rådgivningstjenester

Med dagens stramme marginer er det enda viktigere å effektivisere og optimalisere din virksomhet. Proplan Regnskap kan bistå deg i denne prosessen. Våre medarbeidere kan videre bistå med en lang rekke andre oppgaver som for deg vil være totaløkonomisk lønnsomt.

Vi kan bistå deg med alt fra råd og veiledning rundt de store beslutningene og til de små kostnadsbesparelsene som selskapet kan ta ut i den daglige driften.

Valg av programvare

Vurderer dere innkjøp av nytt system for økonomi og regnskap?  Med god systeminnsikt og bistand fra IT-eksperter i søsterselskapet Proplan AS kan kan vi levere den rette løsningen med tilhørende tjenester til din bedrift. Spør oss om råd og anbefalinger.

Les mer om programvare

Riktig system kan gi store besparelser. Vi tilbyr individuelt tilpassede, velutprøvde løsninger som bidrar til å effektivisere dine prosesser – og dermed gir økt lønnsomhet.

Vi benytter det fremste av tilgjengelig teknologi for å kunne tilby deg de mest fleksible løsningene.

Vi finner rett programvare som hjelper deg med de prosessene du trenger. Blant annet;

 • Nettbasert økonomisystem
 • Regnskap
 • Lønnsprosesser
 • Prosjekt og timeføring
 • Reiseregning og utleggshåndtering
 • Automatisering av prosesser
 • Fakturahåndtering
 • Attestering og godkjenning
 • Bankintegrasjon
 • Rapportering og analyse