Se på skytjenester først som sist

By 10/04/2017Nyheter, Tips

Se på skytjenester først som sist

Har du lest og hørt mye om skyen – the cloud? Joda, IT-fremtiden ligger faktisk i skyen. Derfor er skyen noe du bør se på først som sist. Her får du en introduksjon.

Proplan har holdt flere frokostseminarer med samme formål som dette innlegget; gi en introduksjonen til skyen og sette tanker i sving om hva det vil bety for din bedrift.

Skyen og skytjenester innebærer andre måter å levere programvare på, jobbe på og utvikle bruker-rettede tjenester på. Du bruker skyprogramvaren kun via nettleseren din og er sannsynligvis i gang med dette for lenge siden uten å tenke så forferdelig mye over det. Må du starte opp med å taste en nettadresse og logge deg på, ja da jobber du i skyen.

Ingen vei utenom

– Skytjenester er knapt til å unngå – det finnes ingen vei utenom, sier Jo Øglænd, teamleder og rådgiver i Proplan.

– Vi ser at virksomheter får motivasjon fra spesielt yngre medarbeidere til å gå i skyen. De forventer å kunne håndtere administrative oppgaver på en rask og enkel måte, aller helst fra mobilen. Å ta bilde av kvitteringer og føre reiseregningen med noen tastetrykk på mobilen er en selvfølge. Nå slutter neppe noen i jobben av den grunn, men etterspørsel fra både kunder og medarbeidere er drivere for å gå i skyen, sier han.

Flere tjenestetyper

Som privatpersoner er Cloud-tjenester noe de fleste har erfaring med. Én tjenestetype er ren datalagring som mange kjenner gjennom Dropbox eller iCloud. Eksempler på andre tjenester er Gmail for e-post, AltInn for informasjonsflyt mellom oss og det offentlige, nettbanker, betaling og bestilling av reiser og billetter.

Også Proplan er skytjenesteleverandør, men mot bedriftsmarkedet. Mye av programvaren som tilbys er skybasert, som f.eks Proplan Time, Propan Kvalitet, SuperOffice Online og økonomi- og logistikksystemet Visma.net. I tillegg tilbyr de ASP* løsninger gjennom partneren Hatteland.

Mye sky på lang sikt

I et langt perspektiv vil sannsynligvis veldig mye programvare kun komme i skyversjoner som du abonnerer på eller betaler for etter bruk. Det vil ikke skje over natten, Visma vil for eksempel levere Visma Business og Visma Global i mange år fremover selv om selskapet har introdusert skysystemet Visma.net.

Sistnevnte er et system som er «født i skyen». Dvs. at systemet ikke bare er «flyttet til skyen», men utviklet med tanke på å være mer standardisert, fleksibelt og tilrettelagt for automatisering og integrasjon med andre systemer. Det er disse systemene man vil se mer av i fremtiden som kommer.

En utfordring for skytjenestene er imidlertid at programmene vi har installert på PC-ene våre – såkalte klienter – og som er knyttet opp mot lokale servere har en del brukervennlige fortrinn sammenlignet med dagens nettleser-teknologi, dette gjelder spesielt hastigheten og mulighet for spesialtilpasning av systemene.

For bedrifter er det uansett på høy tid å se nærmere på hvordan bedriften skal forholde seg til disse skytjenestene. Om det blir å gå for en ren skyløsning eller ulike former for hybridløsninger, er et spørsmål de fleste må ta stilling til i nær fremtid.

​Les også: Skyen gir deg konkurransefortrinn

Sikkerhet i Skyen

Når du bruker skytjenester er det først og fremst tjenesteleverandøren som må tenke på hvor i skyen – på hvilke servere – tjenestene skal ligge. Men det er bedriftens ansvar å sikre trygg lagring av forretningskritiske data og forsvarlig behandling av personopplysninger. Ikke minst når det gjelder sistnevnte, gjelder klare krav fra myndighetene om hvor dataene skal lagres og til personvern hvor nytt regelverk dessuten blir gjort gjeldende fra mai 2018.

Hva gjør du dersom noe galt skjer? Det er det også verdt å spørre seg. Hva om leverandøren legges ned – kan du miste tilgangen og data havne i andres hender? Er backup-løsningene gode? Hvor lett er det å bytte leverandør? Er løsningene sikre? Før du velger en leverandør av en skytjeneste er dette punkter som bør være avklart.

Sky i flere varianter

Privat nettsky – Proplan har lenge samarbeidet med Hatteland Solutions som privat nettsky/ASP* løsning. I privat sky kan du kan eie og drifte datamaskinene/serverne selv hos deg selv, eller leie plass i et datasenter for utstyret (såkalt co-location). Du kan dessuten leie maskinkapasitet og driftstjenester fra leverandør. Privat nettsky kan koste mer enn bruk av offentlig sky, men ikke nødvendigvis dersom du har et stort volum. Du har dessuten større grad av kontroll med sikkerhet og lagringssted for forretnings- og personsensitive data.

Offentlig nettsky – fra noen som har etablert et stort, gjerne internasjonalt nettverk av servere og som står for driften. Eksempler er Amazon Web Services (AWS) og Microsoft Azure. Du får mindre fleksibilitet til å stille inn parametre og ikke nødvendigvis kontroll på hvor data er lagret. Men, du får stor kapasitet fra servere over hele verden.

Hybrid nettsky – kombinasjon av både privat og offentlig.

Community cloud – den nyeste skyversjonen. Flere bedrifter står sammen for styring, administrasjon og sikkerhet.

*Med ASP (Application Service Provider) får du hele IT-funksjonen levert som en tjeneste. Bedrift leier både programvare og datakraft til en fast pris pr. bruker pr. måned. ASP leverandøren står for maskinvare, lagringskapasitet, programvare og driftsstabilitet. All databehandling skjer sentralt og det er bare skjermbildene som overføres til de ansattes PC: Over internett finner medarbeiderne dokumenter og programmer – uansett hvor man måtte befinne seg er tilgangen til data og programmer den samme.

Legg igjen en kommentar