Lesetid: 2 minutter
witor Entreprenør og visma.net

Witor Entreprenør har helt siden oppstart i 2016 hatt en klar strategi om å alltid være i front med ny teknologi. De har fokus på effektivitet, og bruker de beste verktøyene for kalkyle, prosjekt og administrative prosesser. Valget falt på Visma.net på grunn av god integrasjon med Byggoffice, samt et ønske om å jobbe fullstendig i skyen.

«Som oftest er det vi som må overtale kunden til å ta i bruk de nyeste mulighetene, men i dette tilfellet var det altså omvendt.»
-Øyvind Misund, Key Account Manager i Proplan

Interasjon er nøkkelen
Et av de viktigste elementene i deres løsning i dag er integrasjonen mellom ByggOffice og Visma.net. I ByggOffice håndterer de planlegging, kalkulasjon, fremdrift, betalingsplaner, likviditet, kostnader m.m. Prosjektet skal være mest mulig ferdig prosjektert før de begynner på byggeplass. Når selve byggeperioden starter blir prosjektet opprettet som et eget regnskap i Visma.net ved bruk av kostnadsbærere. De faktiske tallene som blir bokført mot prosjektet blir dermed overført til ByggOffice, slik at man underveis i prosjektet kan sammenlikne budsjetterte tall mot virkelige tall.

Effektiv lærdom
Arbeidsmetodikken til Witor Entreprenør gjør organisasjonen ekstremt effektiv, og de har full kontroll til enhver tid. Witor styrer en rekke ulike prosjekter med innleide tjenester fra underentreprenører, og de klarer seg godt med sine 4 ansatte.
Daglig leder, Tor Øyvind Skaug forklarer dette med at de er flinke til å sammenlikne kalkyle og reelle tall underveis i prosessen. Her er det mye å lære, og en ser umiddelbart hva en tjener penger på og hvor en må justere. Å ha full oversikt på kostnader og etterkalkyle bidrar til økt konkurransedyktighet, og kommer kunden til gode.

Proplan har vært en god støttespiller underveis selv om læringskurven har vært bratt for begge parter. Witor er på mange måter en foregangsmodell innen bransjen når det gjelder bruk av digitaliseringsmulighetene, men de forventer også stadig mer av sine samarbeidspartnere.

Vær grundig i starten
En viktig nøkkel til suksess er å være grundig i oppstarten. Kartlegg behovet og utfordringen og forstå hvordan Visma.net kan løse dette. Det er gode muligheter i automasjon, men et godt oppsett er viktig for at det skal fungere optimalt. Skaug anbefaler alle å bruke god tid i starten av prosjektet, det får en igjen for senere! Videre forteller han at Witor Entreprenør har automatisert det som kan automatiseres. Dette har gjort regnskapsføring til noe helt annet enn hva det var tidligere, og prosessen går smidigere.

Stadig nye muligheter
Tor Øyvind hviler ikke på laurbærene, selv om de helt klart har et forsprang sammenliknet med mange andre bedrifter i bransjen. Han ser at stadig flere følger deres eksempel, og vet viktigheten av å være endringsvillig. Han sier at Witor Entreprenør er på kontinuerlig jakt etter nye muligheter for å støtte opp under det de er flinkest på: å bygge!