Digitaliseringsbølgen kommer stadig nærmere for de fleste av oss, og enten du vil eller ei, er det for tiden vanskelig å unngå at begreper som digitalisering og digital transformasjon inntar bedriftene.

Mens digitalisering handler om å effektivisere dagens prosess med digitale virkemidler, handler digital transformasjon om at måten du har løst problemet på til nå, ikke vil være måten du løser ting på i fremtiden. Den teknologiske utviklingen stopper ikke opp, og dette utfordrer bedrifter til hele tiden å tenke nytt og løse oppgavene sine på nye måter. For å overleve holder det dermed ikke å digitalisere, du må også transformere. (Digital Index 2017).

Digitalisering er i vinden som aldri før, og norske bedrifter sier selv at digitalisering er viktig for dem og deres strategi. «Alle» skal digitaliser noe, men få kjenner til og tar i bruk mulighetene som finnes. Digital Index 2017 viser at Norske bedrifter har et stykke å gå mot digitalisering og digital transformasjon. Norske firmaer bruker mer av sine IT-budsjetter til å vedlikeholde gamle systemer enn å utvikle nye løsninger (Senter for Digitalisering, BI, 2016).

 

Hvorfor er det slik at norske bedrifter ikke kommer i gang med digitalisering?

I følge Visma Digital Index 2017, en undersøkelse om digital modenhet i norske bedrifter, er det flere undersøkelser som peker på tre hovedårsaker til at norske bedrifter henger etter.

Gjennomføringsevne og endringskultur

Det handler først og fremst ikke om motvilje blant norske bedriftsledere, men om manglende gjennomføringsevne. Å gå fra å forstå, til faktisk å gjøre, er utfordrende for mange. Særlig for de som ikke kjenner kniven på strupen, og som ikke føler seg tvunget til å gjøre endringer ennå.

Prioritering i ledelsen

Digitalisering er noe som må prioriteres i ledelsen. Mange ledere i dag er mer opptatt av kostnader og kortsiktig inntekter, enn på innovasjon og kundens behov – spesielt hvordan kundens behov endrer seg. Det koster å investere i teknologi, og det koster å transformere bedriften og de ansatte fra en forretningsmodell til en annen.

Kompetanse

Manglende kunnskap om hvilke muligheter vi har og løsninger som finnes, er et større hinder enn faktiske finansielle midler til å gjennomføre endringene.

 

Teknologien utvikler seg i rekordfart, og vi får blant annet høre at kunstig intelligens innen kort tid skal ta over flere av jobbene våre. Digitalisering handler ikke bare om teknologien, men om hvordan vi på en best mulig måte kan utnytte den til vår fordel. Nøkkelen til suksess er å ikke bare digitalisere fordi alle andre gjør det, men fordi du ser nytten av det.

Visma Digital Index 2017

Vismas Digitale Index ønsker å ta temperaturen på hvor langt norske bedrifter har kommet på sin digitaliseringsreise. I 2017 gjennomført Visma en spørreundersøkelse blant norske bedriftsledere og andre sentrale ansatte i bedriften.

Formålet med rapporten er todelt. For det første ønsker vi å synliggjøre i hvilken grad vanlige prosesser i norske bedrifter er digitalisert. For det andre ønsker vi å vise hva som skal til for å løfte bedriften videre opp på den digitale modenhetsskalaen. Du vil derfor finne gode råd fra våre digitaliseringseksperter fortløpende i rapporten.

Hvem har interesse av rapporten?

Rapporten retter seg først og fremst mot deg som sitter i en ledende stilling, det være seg i styret eller ledergruppen i en mellomstor eller stor bedrift.

Last ned rapporten om Digital Index 2017 her.